Tuesday, February 27, 2018

TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968

TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CỘNG SẢN TẾT MẬU THÂN 1968 H-1

TƯỞNG NIỆM 10 TRIỆU NẠN NHÂN BỊ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN GIẾT HẠI TẠI VIỆT NAM - RIÊNG TẾT MẬU THÂN 1968 VIỆT CỘNG ĐÃ GIẾT ĐỦ CÁCH DÃ MAN 6000 NGƯỜI VÔ TỘI TẠI HUẾ - 

Hoàng Thuỵ Văn


Chiều 25 tháng 2, 201​8 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Little Saigon, Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng với các tổ chức, hội đoàn tại miền Nam California tổ chức tưởng niệm 6 ngàn nạn nhân bị chế độ cộng sản giết bằng đủ cách dã man tại Huế.


H-2. Toán Hầu Quốc Kỳ 

1. Ban tổ chức - Trưởng Ban: Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng các giới chức phụ tá của ông. Người ta nhận thấy có một số vị bận rộn trong phận sự của mình: ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại - Ông Trần Vệ, ông Lê Quang Dật...H-3. Hội Đồng Liên Tôn Tại Hoa Kỳ và quan khách

2. Tưởng niệm nạn nhân cộng sản và vạch trần tội ác của chúng là một điều đáng hoan nghênh nhằm mục đích làm sáng tỏ chính nghĩa của dân tộc mà chế độ CSVN đã tuyên truyền lừa dối người dân lương thiện trong nước và nhân dân thế giới trên 3 phần 4 thế kỷ nay.​​​​ Đó là tiếng nói của hầu hết những người từng là nạn nhân của cộng sản, và những người quan tâm về hành vi tội ác của cộng sản khi họ có cơ hội được phát biểu về chế độ độc hại này.H-4

3. Theo ông Phan Kỳ Nhơn, người chủ xướng lễ Tưởng Niệm này phát biểu như một một diễn giả chính, lời phát biểu có ý nghĩa như sau: Điều quan trọng là tội ác cộng sản phải được phổ biến rộng rãi và liên tục để giúp cho mọi người, mọi thế hệ hiểu biết đừng để a dua theo chúng mà phạm tội, và khi đã phạm vào tội ác như đảng cộng sản ngày nay làm tan nát cả đất nước và dân tộc thêm một lần nữa... (Xem Youtube)


H-5. Ban Hợp Ca Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ 
với nhạc khúc đấu tranh Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ, 
của Nguyệt Ánh.

4- Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay vẫn còn bám chặt quyền lực và quyền lợi trên cả nước Việt Nam. Hai loại "hấp dẫn lực" này làm cho đảng CSVN không thể từ bỏ thói "tham quyền cố vị". Họ không những thế mà còn chủ trương "thế tập", cha truyền con nối, làm mọi cách "tranh thủ" trở thành tỉ phú đô la, sánh vai với các nhà doanh nghiệp thế giới, hầu mong xoá bỏ gốc tích của thân phận "khỉ ngồi bàn độc" của cá nhân và gia đình họ. Đảng hiện nay cũng chỉ là phương tiện để họ kéo dài ngôi vị và cũng là rào cản để cách ly người dân là giai cấp bị trị và họ là kẻ thống trị và sẵn sàng làm đổ máu bất cứ kẻ chống đối trong dân và trong đảng để giữ lấy ngôi vị độc tôn cho họ! Do đó sự đổ máu nội bộ đảng nửa kín nửa hở từ bấy lâu nay chỉ là điều tất yếu trong sự thanh trừng lẫn nhau để tranh đoạt quyền lực và quyền lợi. Những cuộc xung đột vờ (conflicts in game) từ chỉ trích cho đến thoá mạ nhau hiện nay chỉ là tín hiệu để cứu đảng.
H-6. Sinh mạng con người Việt nam 
làm phương tiện cho "đảng" chiến thắngH-7. Tinh Thần Việt Nam Cộng Hoà

Hình ảnh Huế Mậu Thân 1968 - Việt cộng rêu rao ráo riết trong một ẩn ý giải độc và trốn trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam và thế giới. Sự thật nhân dân Việt Nam dưới mắt các lãnh tụ cộng sản Hà Nội đã không coi ra gì rồi, những mạng người làm phương tiện cho "đảng" chiến thắng! Một điều đáng nêu lên như một sự trân trọng "Tinh Thần Việt Nam Cộng Hoà - Một tấm ảnh bằng ngàn lời nói...

5. Ngoài những cuộc tàn sát hàng ngàn người dân Huế trong Tết Mậu Thân mà đến nay Việt cộng từ tư lệnh Lê Minh cho đến cựu nhà báo Việt cộng Bùi Tín, cựu giao liên Việt cộng Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Ngọc Phủ Tường... và các nhà khoa bảng Mỹ phản chiến chống lại nước Mỹ và làm sỉ nhục Quân Lực Hoa Kỳ của thời đó không ai dám nhận mình có trách nhiệm tạo nguồn cho cuộc tàn sát Mậu Thân, và ai không dám nhận mình trót a dua một cách vô trách nhiệm trong sự kiện Huế Mậu Thân khi trình bày rõ ràng nguyên nhân nào đã khiến 6000 dân Huế bị giết mà chỉ nói hàng hai quy cho bom đạn Mỹ giết dân Huế tại Khe Đá Mài và hàng chục địa điềm khác. Không phải nhiều đợt tấn công mở đầu của quân cộng sản Bắc Việt vào thành phố Huế là nguyên nhân tạo ra sự kiện chứ là cái gì?? "Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm." Nguyen Van Thieu's Quotes:

http://www.azquotes.com/author/36615-Nguyen_Van_Thieu

Hãy Nhìn KỹNhững Gì Cộng Sản Làm!!H-8. Hàng quân Danh dự - 
chào kính Quốc Kỳ đang được ruớc ngang qua

6. Buổi tưởng niệm có sự tham dự của Hội Đồng Liên Tôn Tại Hoa Kỳ. Về phiá khối người Việt tị nạn cộng sản, người ta nhận thấy có sự hiện diện của BS. Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt LB Hoa Kỳ, các đại diện của hội đoàn, đoàn thể, chính đảng trong vùngH-9. Hàng quân Danh dự - 
chào kính Quốc Kỳ đang được ruớc ngang qua

7. Về phí​​Thành phố Westminster người ta nhận thấy có sự tham dự Thị trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ của HĐTP và các Uỷ viên Giáo Dục Học Khu Frances Nguyễn, và Jamison Power. 


H-10. Nghi lễ chào cờ

8. Về phiá Thành phố Garden Grove, người ta cũng nhận thấy có sự tham gia của Phó Thị Trưởng Bùi Phát, cũng là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Hội đoàn đấu tranh: Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai và Phái đoàn; Về Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, người ta còn nhận thấy có sự tham dự của Ban Thường vụ Hội Đồng Đại Biểu; Hội Đồng Giám Sát. 


H-11. MC. Diệu Quyên và MC Roxanne Chow (bên trái)

9. Về Dân cử cấp Liên Bang có Dân Biểu Alan Lowenthal và anh Lý Vĩnh Phong, phụ tá văn phòng. Ngành Lập Pháp Sacramento, người ta cũng nhận thấy có sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ TB California Janet Nguyễn và người Phụ tá Đặc Biệt, ông Nguyễn Đình Thức - Nhân dịp này TNS Janet Nguyễn đã thay mặt Thượng Viện California trao bằng khen cho Ban Tổ chức. H-12. Hội Đồng Liên Tôn Tại Hoa Kỳ và quan khách
10. Trong các Hội đoàn cựu quân nhân người ta nhận thấy ông Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành; ông Trần Quan An, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, ; VBQG. Tsu A Cầu, Tổng Hội Trưởng Tổng hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam; Bà Trần Thị Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân; Và một số vị tham dự theo Hội đoàn của mình hoặc cá nhân như các ông Trần Văn Tiềm, Đoàn Xây Dựng Nông Thôn VNCH; ông Hồ Ngọc Minh Đức, Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ...H-13. Quan khách tham dự

11. Chương trình dưới sự điều khiển tổng quát của MC. Diệu Quyên và MC. Roxanne Chow. Phụ trách chương trình văn nghệ:  MC/Ca sĩ Quỳnh Hoa, ca sĩ/KQ. Lê Kim Cương thuộc Trung Tâm ĐHTNHK. Điều khiển nghi lễ chào cờ: MX. Nguyễn Phục Hưng,  


H-14. Đồng hương tham dự

12. Tham gia của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ trong buổi lễ Tưởng Niệm: KQ. Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng, thành phần BTC và Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa K. Trong đó một thành phần rất quan trọng đoàn phụ nữ áo dài đen hoa vàng (tưởng niệm) trong Ban hợp ca của TT và phụ trách tiếp tân. Ban Tù Ca Xuân Điềm; Ban Van Nghệ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ - Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Tân Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH; Bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bạc Liêu "Muối Mặn Tình Nồng".
H-15. Đồng hương tham dự


13. Đặc biệt giới trẻ Nam California (nay đã kết hợp thành một tổ chức dân sự và bầu ra Ban Đại Diện Giới Trẻ Miền Nam California). Trong đó có Nguyễn Thu Hà, M.S., (nay là Nghị Viên HĐTP Garden Grove), Billy Lê, Tổng Hội UVSA cùng các bạn trong Tổng Hội; Lý Vĩnh Phong (Phụ tá VP. Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal)...


H-16. Những vòng hoa Tưởng niệm bắt đầu

14. Buổi lễ Tưởng niệm có sự tham gia trong phần chào cờ cũng như chương trình văn nghệ: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban văn nghệ Cảnh Sát Quốc Gia, Ban Văn nghệ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.

H-17 

15. Trung Tâm Điều Hợp TNHK mở đầu chương trình văn nghệ bằng một nhạc khúc của lính do Ca sĩ /KQ Lê Kim Cương trình bày và tiếp theo chương trình với hai ca khúc đấu tranh "Đáp Lời Sông Núi" của Trúc Hồ và "Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ" của Nguyệt Ánh. 


H-18 
16. Danh sách những vị tham dự cũng như tham gia chắc chắn đã thiếu sót trong bài này. Nhiều bài hát rất có ý nghĩa của một thời đáng nhớ và những giọng ca ngạt ngào tình quê hương và sự thương cảm người lính đã là những dấu hiệu chia sẻ chân tình nhất đối với đồng bào, đồng hương hiện diện và nhận biêt qua truyền thông đại chúng. Xin một nén hương lòng cho những người nằm xuống vì quê hương Việt Nam mến yêu.


H-19. Tế Lễ Cổ Truyền 
do Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách


17. Photo files link: Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân cộng sản Tết Mậu Thân 1968 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ: (U, click here to search for your images)
https://photos.app.goo.gl/gIqgxZcOf8JPPsE22
H-20. Tác giả/ Dr. Uwe Simon-Netto ký sách

18. Về nhà báo Uwe Siemon-Netto - sau này là Tiến sĩ Trưởng Lão Hội Thánh Tin Lành - Viết sách nói rõ những tuyên truyền dối trá của đảng Cộng sản Việt Nam, của truyền thông dòng chính, trợ thủ đắc lực của "Chiến tranh chống Mỹ cứu nước" của Hà Nội.

19. Tưởng niệm 50 năm 6 ngàn người bị Việt cộng thảm sát trong những hang, hố, hầm chôn tập thể vào những ngày Tết Mậu Thân 1968. Trong số nguời bị giết còn có các người ngoại quốc đang giúp đỡ về y tế và nhân đạo cho ngưi Việt Nam - Việt cộng không tha mạng - Việt cộng tuyên truyền trong dân chúng rằng bom đạn của Mỹ Nguỵ giết hại dân "xã hội chủ nghĩa" của chúng và hô hào mọi người đứng lên "chống Mỹ cứu nước" rầm rộ - những thành đồng của Tổ Quốc mến yêu lại lao đầu vào cuộc hiến thân cho đảng cộng sản Việt Nam - Ngày nay đảng đã bị lộ mặt, công quỹ nhà nước bắt buộc phải tháo khoán và chia chác cho đảng viên, tạo cho họ trở thành triệu phú đô la để giữ vững ngôi vị cho đảng! Sau ngày tàn cuộc chiến Việt cộng đã lộ mặt là những tên cướp của giết người để chia chác nhau ngôi vị quyền và lợi, bất kể di sản của Tiền Nhân, mọi người dân Việt Nam đều đã rõ nhưng phải "nín thở qua sông" sống dưới chế độ cai trị của cộng sản Việt lẫn Tàu. H-21. Cựu phóng viên chiến trường và sau này là Tiến sĩ Uwe Siemon-Netto - người bạn của chiến sĩ QLVNCH - Bài tường thuật các trận đánh từ Đông Hà qua Phá Tam Giang, sông Thạch Hãn, một chút về Khe Sanh đầy đủ nét thương cảm của người lính QLVNCH -Phản ánh trung thực sự kiện chiến tranh bị cột một tay và một chân của QLVNCH trong lúc đối phương là Cộng sản Bắc Việt được Khối cộng sản yểm trợ tối đa phương tiện trận mạc. Trong khi các chính khách dở hơi của Mỹ yểm trợ tối đa phương tiện tâm lý xã hội  và chiến tranh bất quy tắc...giúp cho cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước" được mau chóng thành công. Người ta chỉ trích nhóm chính khách này không có lương tri trong sáng vì họ đã để cho "bọn man rợ huỷ diệt một nền văn minh", nói một cách khác họ đã đồng lõa với bọn khủng bố huỷ diệt những tinh hoa của dân tộc Việt Nam - Ngày nay ai cũng thấy Việt Nam dưới thời Cộng sản sau gần nửa thế kỷ, cái gì người ta gọi là "văn hoá" không ra văn hoá kể từ khi Nam Việt Nam bị "giải phóng". Đất đai của Tổ Tiên từ Văn Lang, Đại Việt, Việt Nam để lại bị cướp chiếm, bị bán và đổi chác địa vị... "Bán nước" là một thuật ngữ chính trị để chỉ các cá nhân và phe nhóm cầm quyền nhưng bất tài lại tham quyền và lợi đang làm mọi thứ phản dân hi nước như thế đó...
H-22. Sách xuất bản lần thứ nhất tháng 5/2013.

 Book Signing, May 2013: 20. Cựu ký giả báo chí tiếng Đức, đặc cử sang chiến trường sôi động tại Tuyến Đầu, Vùng I Chiến Thuật trong Chiến Tranh Việt Nam. Bài tường thuật của ông khác hẳn với nhóm truyền thông ủng hộ yêu sách của cộng sản Hà Nội, sách động biểu tình phản chiến trên nhiều thành phố nước Mỹ - Người ta gọi bọn Left Bias in US-Global Media - Họ reo mừng khi Nam Việt Nam sụp đổ - Họ là những tên không biết xấu hổ khi đăng hình và viết articles tung hê "President Hillary Clinton" khi Ứng cử viên này chưa hề đắc cử - Họ là những tên hèn nhát ở tiền phương, những cái đầu lắc lia lịa khi sĩ quan binh địa và trận liệt kiêm phụ trách báo chí chỉ mặt từng tên lên ngay trực thăng, cánh quạt đang quay để chờ bay ra mặt trận B3 - Họ là những tên ồn ào nhất trong khu vực truyền thông Mainstream Media, trợ thủ đắc lực nhất cho các chính trị gia chủ bại, đồng minh đắc lực nhất cho cộng sản Hà Nội chủ trương đánh chiếm cho được Nam Việt Nam năm 1975.H-24. Sách tái bản năm 2017

21. Chương trình Tưởng niệm lần này có sự tham gia của Tiến Sĩ Uwe Siemon-Netto, cựu phóng viên chiến trường của báo chí Đức tại  Chiến Tranh Việt Nam như trên đã nói. Ông đến với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại buổi Tưởng niệm hôm nay là một diễn giả và với tư cách một nhân chứng sống. Ngoài ra chương trình còn có một diễn giả khác, cũng một nhân chứng sống, một người đồng hành của Tiến Sĩ Siemon-Netto trong sự quảng bá những điều nguyên đó là sự thật trong Chiến Tranh Việt Nam. Tiến Sĩ Siemon-Netto là tác giả quyển sách nói về những cảm nghĩ của ông khi nhận thấy tại chỗ (Vùng 1 Chiến Thuật mà trọng điểm là vùng Hoả tuyến qua Ái Tử, Lăng Cô, sông Thạch Hãn, Huế...Mời xem Youtube) - Theo chương trình còn có phát biểu của ông Võ Văn Bằng và Bs. Võ Đình Hữu như là một nhân chứng - và cuối chương trình là phần phát lời Phát biểu từ trong nước của Linh mục Phan Văn Lợi, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

22. Nỗi đau nghiệt ngã của người dân Huế trong Tết Mậu Thân 1968 - Dù sao Xuân Điềm và các bạn cũng không thể diễn tả hết nỗi đau thương của người dân Huế dưới bàn tay máu của chế độ Việt cộng trong Tết Mậu Thân...H-25, 26, 27. Hoạt cảnh do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện: 
nói lên nỗi đau thương của người dân Huế trong Tết Mậu Thân 
("Di Khăn Sô Cho Huế", Nhã Ca)H-28. Bài hát làm nhạc nền 
do Lan Hương và Xuân Thanh hợp caH-29. Cuối chương trình là phần phát lời phát biểu
 của LM Phan Văn Lợi từ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

 Youtubes: Tưởng Niệm Nạn nhân do Việt cộng thm sát trong Tết Mậu Thân 1968

Clip 1/8:

Clip 2/8:

Clip 3/8:

Clip 4/8:

Clip 5/8:

Clip 6/8:

Clip 7/8:

Clip 8/8:

Kính chúc quý Vị, quý Chiến hữu và Hậu duệ, quý Thân hữu mọi điều an lành.

Hoàng Thuỵ Văn

Email: van.hoangthuy@gmail.com