Tuesday, April 24, 2018

ĐẠI LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - VIỆT LỊCH 4897

ĐẠI LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2018 - VIỆT LỊCH 4897Bàn thờ Vọng Từ Hùng Vương ở Little Saigon, miền Nam California


Hoàng Thuỵ Văn

Little Saigon - 21/4/2018 - Hội Đền Hùng Hải Ngoại tổ chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2018 - Việt Lịch 4897 hôm nay tại trụ sở Hội Đền Hùng ở Little Saigon, Nam California. Đây là lần thứ ba Hội Đền Hùng tổ chức ngày lễ trọng đại Giỗ Quốc Tổ tại trụ sở đã có các buổi sinh hoạt văn hoá từ 12 năm nay ở địa chỉ: 14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster, CA 92683, Điện thoại: (714) 892-2628. Hội Trưởng: Ls. Nguyễn Xuân Nghĩa, văn phòng hành nghề cạnh trụ sở Hội Đền Hùng Hải Ngoại tại Suite 202.

Kiệu để rước Đất Nước Thiêng, bên cạnh các Tế Quan đang tháp tùng

Một BTC gồm các nhà hoạt động cộng đồng cũng là thành phần trong ban chấp hành Đền Hùng, quý ông Ls Nguyễn Xuân Nghĩa, Ls Trần Sơn Hà, bà Trần Thanh Hiền, bà Nguyễn Quỳnh Hoa, quý ông Hứa Trung Lập, Phạm Ngọc Khôi, Phan Như Hữu, Lê Quang Dật, và Phan Kỳ Nhơn. (Trên đây là danh sách Ban Tổ Chức trong Thiệp Mời và một vài vị không thấy trong ảnh)Ls. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Đền Hùng Hải Ngoại


Về phía Dân cử trong vùng đến tham dự gồm Thị trưởng Tạ Đức Trí của Westminster Ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Tổng Giám đốc Khu Vệ Sinh Westminster & Midway City - HĐTP Garden Grove có sự tham dự của Phó Thị Trưởng Garden Grove Bùi Thế Phát, cũng là Chủ tịch Cộng Đồng NVQG NC và Nghị viên Nguyễn Thu Hà - Cấp Tiểu Bang California, ông Nguyễn Đình Thức, đại diện của TNS Janet Nguyễn tặng bằng khen cho Ban Tổ Chức


Một số khách tham dự ghi nhận chưa đầy đủ

Người ta cũng nhận thấy có sự tham dự của các vị đại điện tôn giáo: Gs. Nguyễn Thanh Giàu thuộc Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo - Giám mục Trần Thanh Vân thuộc Giáo Hội Evanghelical Lutheran American & Việt Nam - NT. TQLC.
Cổ Tấn Tinh Châu và Phu nhân - NT. KQ. Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại và Phu nhân - NT. Lê Bá Khiếu, cựu Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi - Tổng Hội trưởng NQN Trần Huy Lễ - Ts. Phạm Kim Long, cựu Ủy viên Giáo Dục Orange County, UCV Dân biểu TB California, Địa hạt 72 và Phu nhân - Ông Châu Văn Để, cựu Đốc sự Hành chánh VNCH, Hội Trưởng Hội Lăng Ông Lê Văn Duyệt - Ông Nguyễn Địch Hà, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bưởi - Chu Văn An Nam California - Anh Billy Lê, đại diện của Chánh Lục Sự Orange County Hugh Nguyễn - Cô Sarah Hồ, Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California... 


Chuyến đi rước Đất Nước Thiêng xuất hành hướng Tây Bắc


Nhiều hội đoàn trong vùng Nam California có nhân sự công tác tại đây hôm nay từ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch HĐ Điều Hành; Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ có sự tham gia công tác của ông Richard Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng và các cng tác viên thuộc Trung Tâm ĐH Tây Nam HK. 


Ls. Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội trưởng, 
đảm trách Vọng Từ Quốc Tổ Chánh Tế QuanNgười ta cũng nhận thấy có sự tham gia ông Nguyễn Phúc Ái Đỉnh, Hội Trưởng Võ Bị Quốc Gia Nam California đảm trách "Thánh Võ Chánh Tế Quan", xem ảnh - quý ông Nguyễn Huy Hùng, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Phạm Ngọc Lân, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhan Hữu Hậu, Đền Đức Thánh Trần - Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt Nam California với Chủ tịch Nguyễn Song Thuận - Hội AH Cựu Nữ sinh Trường TH Trưng Vương, bà Nguyễn Mộng Tâm, bà Katherine Khanh Trần...; vị đại diện hội Petrus Ký là ông Trần Vĩnh Trung đang hiến vai Tế Quan áo gấm đỏ (Thánh Võ Chánh Tế Quan). Người ta cũng nhận thấy có nhiều chức sắc của các thành phần tổ chức của Cộng Đồng NVQGNC từ HĐ Đại Điện, HĐ Giám Sát, và Ban Thường Vụ của HĐ Đại Biểu. Một số khách mời thuộc các tổ chức trong vùng Nam California chưa thể liệt kê, v.v..Khách mời niệm hương
Chương trình sau đó khách dự lần lượt bày tỏ cảm tưởng, 
nhưng trước nhất vị chủ nhà Westminster: Thị Trưởng Tạ Đức Trí


Chương trình diễn ra gồm hai phần quan trọng:
Lễ Rước Đất Nước Thiênggồm các thành phần: Ban Chấp Sự Nam Tế và Đoàn Nữ Tế hai bên Bàn Thờ Vọng Từ Hùng Vương tại Phòng 202 - Đoàn xuất hành rước Đất Nước Thiêng đến một phương hướng nào mang "tinh thần hướng thượng" (to high-mindedness) trở về Đền Thờ Vọng Từ Hùng Vương (tức điện thờ). Tại nơi đây thông thường có sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đông nhất là các tu sĩ Phật giáo, nhưng hôm nay được tạm thay bằng các bô lão trong Đền Hùng (các Tế Quan áo gấm xanh và áo gấm vàng nhũ và hổ phách) và các nhân vật từ trước cho đến nay mà hành động của họ mang đến sự lợi ích cho cộng đồng tị nạn. (Và mọi con dân đất Việt vẫn còn tha thiết với quê hương Việt Nam và tự hiểu rõ mình có nguồn gốc tị nạn nên mới có Đền Thờ Vọng Từ Quốc Tổ Hùng Vương tại hải ngoại đây)

Lễ trong Đền Thờ Vọng Từ Quốc Tổ Hùng Vương - Thánh Võ - Văn Thần Việt Tộc:
- Chương trình tổng quát do Ls. Trần Sơn Hà điều khiển - Nghi lễ khai mạc do ông Lê Quang Dật đảm trách: Chào Cờ Việt - Chào Cờ Mỹ - Phút Mặc Niệm
- Ông Phan Như Hữu chủ xướng Nghi lễ Cổ truyền gồm các giới chức: - LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chánh Tế Bàn Thờ Quốc Tổ; ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Chánh Tế Bàn Thờ Thánh Võ (trong đó có các vị Tướng và Tá tuẫn tiết ngày 30/4 của VNCH); ông Trần Vĩnh Trung, Chánh Tế Bàn Thờ Văn Thần;  thủ Chiêng: ông Võ Cân; thủ Trống: ông Mai Xuân Tửu; Đọc Chúc: ông Lê Anh Dũng; Đông Xướng: ông Phan Như Hữu; Tây Xướng: Ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh.
- Ông Phan Như Hữu mời quan khách niệm hương (term: "cáo yết Quốc Tổ").                                     Vọng Từ Quốc Tổ Chánh Tế Quan Nguyễn Xuân Nghĩa
 dâng và sau đó tuyên đọc Văn Tế đức vua Hùng


Trong Văn Tế Đại Lễ Quốc Tổ có đoạn như sau:

[... Con cháu Lạc Hồng,
Noi gương tiền bối Triệu, Đinh, Trần oai hùng chống giặc bao phen,
Tiếp công Quốc Tổ Lê, Trưng, Lý nhân đức trị dân mấy độ...
Nay đất nước:
Hoàn cảnh khổ đau,
Dân tình phẫn nộ.
Bọn cầm quyền đã làm:
Đọa đày trí thức thanh niên. mong giữ ghế, cứ toan tính bạo tàn.
Buôn bán nữ nhi con trẻ, cốt làm giàu, còn thẳng tay khủng bố.
Bọn tam vô, cắt phần Bản Giốc, Nam Quan dâng Trung Cộng, xin được cứu nguy.
Phường gian tặc, nhượng đảo Hoàng Sa, Tây nguyên biếu cộng Hán, trả ơn bảo hộ!
Hai năm qua còn có thêm thảm họa cá chết ngập bờ biển một niên tròn
Do hãng Tàu Hiệp Nghĩa/ Formosa thải chất độc hại môi trường
Nay chúng con:
Kính xin Quốc Tổ che chở xã tắc, lấy uy linh mở lối cho con cháu thẳng tiến đến cảnh sống thanh bình,
Thỉnh nguyện chư linh giải cứu sơn hà, dùng nghĩa khí dẫn đường để hậu thế vươn lên tới cuộc đời ổn cố.
Phá tan Cộng đảng cứu dân thay đổi thế thời,
Quét sạch độc tài giúp nước chuyển dời vận số...]Thánh Võ Chánh Tế Quan Nguyễn Phước Ái Đỉnh


Phát biểu của các vị Dân cử trong vùng, các vị khách mời, các nhà hoạt động cộng đồng thay mặt cho đồng hương tị nạn với những lời thân mật của một người Mỹ gốc Việt có nguồn gốc tị nạn cộng sản trong một hoàn cảnh mất nước phải biết đoàn kết để chống giặc nội xâm CSVN và giặc ngoại xâm Tàu cộng. Sơ lược về vua Hùng dựng nước, tinh thần đoàn kết bất khuất là sức mạnh để giữ nước và văn hoá cội nguồn là sức mạnh để giữ hồn nước. Con cháu cùng nhau biết đoàn kết và giữ lấy cội nguồn, sau này còn có cơ hội lấy lại đất nước từ tay cộng sản, cũng như chống ngoại xâm.Văn Thần Chánh Tế Quan Trần Vĩnh Trung


Người Mỹ gốc Việt hay người Việt tị nạn không chấp nhận chế độ cộng sản cùng với sức mạnh của toàn dân Việt Nam yêu nước quyết định! Con dân nước Việt hãy noi gương sáng của Đức Thánh Trần, Vua Lê Thái Tổ, Quang Trung Đại Đế và các vị tiền nhân tài cao đức trọng của lịch sử nước nhà mà đứng lên giành quyền làm chủ đất nước.
Tại Bàn Thờ Vọng Từ Hùng Vương, Chánh Tế và các Phó Tế, 
Chấp Sự đang lễ bái Đức Vua Hùng

Chánh Tế đang hiến tửu Đức Vua HùngCác Chấp Sự, Tế QuanChấp Sự đang đọc Văn Tế dâng Vua HùngChánh Tế đang dâng Tế Văn lên Đức Vua HùngChánh Tế Bàn Thờ Văn Thần


Hậu duệ Đền Hùng sẽ trình diễn tới đây một màn múa Nhạc Cung ĐìnhLs. Trần Sơn Hà thay mặt Ban Tổ Chức nhận Bằng khen của Thượng Viện TB California (TNS Janet Nguyễn) qua người đại diện, ông Nguyễn Đình ThứcHội Đồng Thành Phố Garden Grove có hai Nghị viên Phát Bùi và Thu-Hà Nguyễn cũng đã trở thành ruột thịt của những người yêu mến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.


Nghị viên Garden Grove Thu-Hà Nguyễn 


Cô Sarah Hồ, Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (UVSA), một thành phần của "Giới Trẻ Việt Nam" miền Nam California (do Billy Lê thay mặt Ban Đại Diện)

Ông Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành /
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại được mời phát biểuDân cử được tiếp tục mời phát biểu, Tổng Giám Đốc Nguyễn Mạnh Chí, 

Khu Vệ Sinh Westminster & Midway City

Đó là quan điểm của người Việt tị nạn không chấp nhận chế độ cộng sản đang cai trị trong nước. Thờ phụng Quốc Tổ Hùng Vương là một dạng thức "thờ cúng ông bà, tổ tiên". Đây là một hình thức tín ngưỡng dân gian với mục đích tôn vinh các nhà lập quốc, bảo quốc an dân, hoàn toàn không mang dấu ấn mê tín của xã hội phong kiến hủ lậu và cộng sản giáo điều trong lừa dối. Điều đó cũng cảnh giác không để kẻ ác hạ thấp giá trị công đức của tiền nhân theo con đường kinh tài v lợi và cũng không lợi dụng công đức đó để phục vụ cho chủ trương đồng hoá với lãnh tụ bất xứng lấy "chủ nghĩa cách mạng nhân dân" làm công cụ tuyên truyền bịp bợm của đảng CSVN làm tan nát đất nước và suy đồi văn hoá và cuối cùng mất nước!! Xin đừng thờ ơ! Đảng cộng sản Việt Nam đang chơi với máu lửa, Việt Nam sẽ không còn là Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian.Ts. Phạm Kim Long, Ứng cử viên Dân Biểu 
Tiểu Bang California được mời phát biểuAnh Billy Lê


Bs. Võ Đình Hữu, Chủ tịch Cộng Đồng 
Người Việt Quốc Gia LB Hoa Kỳ

Đó là niềm tin và quan điểm chung mà người Việt tị nạn không chấp nhận chế độ cai trị của đảng cộng sản coi như là vũ khí tinh thần trong khi không có điều kiện vật chất nào để tranh đấu giúp người dân trong nước có được Tự do, Dân chủ và quyền làm người.


Vũ Nhạc Cung Đình do Nhóm Hậu Duệ Đền Hùng trình diễn
Ban hợp ca Trung Tâm ĐH Tây Nam HK và Nhóm hát Quỳnh Hoa 
hợp ca ba ca khúc đấu tranh "Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ" của Nguyệt Ánh
"Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang, và "Ngày Quật Khởi" của Nguyệt Ánh


 Chương trình Đại Lễ tập trung phần chính yếu trang trọng tại Đền Thờ Vọng do Ls. Nguyễn Xuân Nghĩa, Ls. Trần Sơn Hà, ông Lê Quang Dật... điều động ngoài vai trò emcee. MC/ca sĩ  Quỳnh Hoa và Nhóm hát Viện Dưỡng Lão gồm Ngọc Vân, Ngọc Hân, Lệ Ngọc và các phụ diễn trong nỗ lực góp phần văn nghệ hôm nay.


Hậu Duệ Đền Hùng múa quạt "Non Nước Hữu Tình" và tạo cảnh hình chữ S


Ngoài địa điểm làm lễ tại Đền Thờ Vọng Từ Quốc Tổ Hùng Vương ở Suite 203 nêu trên, một phòng sinh hoạt có sân khấu không lớn thuộc Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu với những chiếc loa khuếch đại âm thanh vừa tầm từ ban nhạc keyboard của chủ nhân Lê Tín đủ dùng cho một chương trình văn nghệ phụ diễn nhỏ gọn.

Các ca sĩ gồm Quỳnh Hoa, Ngọc Vân, Ngọc Hân, Lệ Ngọc thuộc Nhóm Hát Quỳnh Hoa và Ban vũ Hậu Duệ Đền Hùng, chưa kể hết tài năng của ca viên (vocalists) Ban hợp ca Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ. Tất cả đủ thiện chí và tấm lòng cho nhu cầu văn nghệ đấu tranh ở nơi chốn có phần rộng lớn hơn. Họ đến đây... cũng vì ơn Quốc Tổ đã khai sinh ra đất nước đầu đời của họ và nghĩa đồng bào đã từng chia sẻ niềm vui cùng nỗi đau chung của người mất quê hương.

Photo link:


Kính chúc quý vị, các bạn luôn an hưởng những ngày vui của cuộc đời và đừng quên quê hương Việt Nam đang bị chế độ Cộng sản cai trị​ và vì vậy sẽ bị lệ thuộc vào vòng nô lệ của Bá quyền Trung cộng và xin hãy nghĩ về người dân ngày đêm đang trông chờ sự yểm trợ tinh thần để nâng đỡ sức đấu tranh quý hoá của họ cho một Việt Nam yêu quý trong một tương lai không xa.

Hoàng Thuỵ Văn