Thursday, February 25, 2016

VỀ MÔN LỊCH SỬ TỰ CHỌN - TRẦN GIA PHỤNG

VỀ MÔN LỊCH SỬ TỰ CHỌN
                                                                                               


LGT: Ngành giáo dục dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thật sự yếu kém, yếu kém từ khi tiến về Hà Nội tiếp thu Miền Bắc do Hiệp định Genève phân định. Sự yếu kém chạy theo Lê Đức Thọ và Văn Tiến Dũng vào cướp Miền Nam và sau đó là Đỗ Mười đẩy mạnh chính sách 4v. Thuật ngữ "vô vơ vét về" đã có từ đó không cần phải từ dân Miền Nam vạch tội ăn cướp của tập đoàn Lê Duẩn - Lê Đức Thọ và đảng CSVN mà từ các bộ đội trong binh đoàn "sinh Bắc tử Nam", nói thẳng ra là các con cưng của đảng sinh ra lớn lên trong đói khổ và ngu đốt có chủ trương trong lòng xã hội chủ nghĩa đã tỉnh thức ngay trong ngày tàn cuộc chiến, trên đường tiến vào dinh Độc Lập buổi sáng 30 tháng Tư, 1975...Nền giáo dục 40 năm sau "giải phóng Miền Nam" vẫn liên tục có tiếng ai oán từ trong nội bộ... Xin mượn hai trích đoạn trong bài viết của nhà biên khảo lịch sử Trần Gia Phụng đáng tin cậy để thay một lời giới thiệu. Xin mời đọc các quí vị và quí bạn, đặc biệt quí giáo chức có nguồn gốc tị nạn Việt Nam phụ trách chương trình Lịch sử của trường học nước sở tại, và một thành phần không kém quan trọng cho sự tiếp nhận sự thật trong những "du sinh" từ Việt Nam. Xin cám ơn quí vị, quí bạn.
HTV

[Giáo khoa sử CS luôn luôn bôi đen, mạ lỵ địch thủ chính trị của BVN, là NVN hay Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).  Sách sử CS cho rằng VNCH là “ngụy quân, ngụy quyền”, nhưng ngày nay, thực tế cho thấy VNCH đã tận tình chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tự do dân chủ và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.  Gần đây, một người Hà Nội đã viết như sau: “Người ta gọi các anh là “quân ngụy”,/ Bởi các anh là lính Việt Nam Cộng Hòa./ Nhưng tôi gọi các anh là liệt sĩ,/ Bởi các anh ngã xuống vì Hoàng Sa.” (Phan Duy Kha, 14-1-2014, http://phanduykha.wordpress.com.)] TGP
... ...

[Những mâu thuẫn giữa chính sách giáo dục của CS và tính chất môn lịch sử không bao giờ có thể giải quyết được nếu chế độ CS còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Chỉ khi nào đảng CSVN và chế độ CSVN bị giải thể, thì lịch sử Việt Nam mới được giải thoát, khỏi bị kềm kẹp, khỏi bị sửa dổi, bóp méo, và khi đó lịch sử mới tái hiện đầy đủ như quá khứ oai hùng của dân tộc đã diễn ra.] TGP 


* Trần Gia Phụng *


Ngày 5-8-2015, bộ Giáo Dục và Đào Tạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công bố “Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”.  Dự thảo chương trình nầy khá ôm đồm, trong đó có một môn học gây tranh cãi ồn ào từ mấy tháng nay là môn lịch sử ở bậc trung học, được bản dự thảo chương trình của bộ GD-ĐT đề nghị chuyển đổi từ một môn học bắt buộc thành môn tích hợp ở cấp trung học cơ sở (THCS) và môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông (THPT).  Cấp THCS là cấp 2, tương đương trung học đệ nhất cấp thời Việt Nam Cộng Hòa. Cấp THPT là cấp 3, tương đương trung học đệ nhị cấp thời VNCH.

Nhiều nhà giáo, nhiều nhà nghiên cứu sử, kể cả các sử gia trong nước, cho rằng làm như thế là hạ giá môn lịch sử, đứng ra tổ chức hội thảo và mời chức sắc bộ GD-ĐT đến thảo luận.  Ngày 15-11-2015, tại Hà Nội, cuộc hội thảo mang tên “Môn lịch sử trong giáo dục phổ thông”, diễn ra cuộc tranh luận giữa một bên là đại diện bộ GD-ĐT, và bên thứ hai là các nhà nghiên cứu sử học, các giáo viên trung học.  Cuộc hội thảo đi đến kết quả là “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” (tục ngữ).

Quốc hội Hà Nội cũng vào cuộc.  Sau nhiều cuộc thảo luận, quốc hội Hà Nội đưa ra quyết định ngày 27-11-2015, yêu cầu bộ GD-ĐT tiếp tục giữ môn lịch sử là môn học độc lập trong chương trình trung học như cũ.  Tuy nhiên quyết định của quốc hội Hà Nội không phải là quyêt định cuối cùng. 

Cuộc tranh luận về bộ môn lịch sử hiện nay ở trong nước xoay quanh chuyện là nên sắp môn lịch sử trung học vào môn học bắt buộc hay môn học tích hợp hoặc tự chọn?  Như thế, các giáo viên, các nhà nghiên cứu sử học, chỉ thảo luận cách thức giảng dạy bộ môn lịch sử ở bậc trung học như thế nào, mà không đi vào điểm căn bản cốt yếu của vấn đề là vì lý do sâu xa nào đưa đến việc bộ GD-ĐT chuyển môn lịch sử từ một môn học bắt buộc thành môn học tích hợp hoặc tự chọn?  Nguồn gốc của vấn đề là ở đó.

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỘNG SẢN

Hồ Chí Minh (HCM), Mặt trận Việt Minh và đảng Cộng Sản (CS) cướp chính quyền và lập chính phủ đầu tiên ngày 2-9-1945.  Bộ trưởng Giáo dục là Vũ Đình Hòe.  Chương trình giáo dục lúc đầu vẫn theo chương trình Hoàng Xuân Hãn của chính phủ Trần Trọng Kim.  Hồ Chí Minh cải tổ chính phủ lần thứ ba ngày 3-11-1946, thì Nguyễn Văn Huyên làm bộ trưởng giáo dục, Nguyễn Khánh Toàn làm thứ trưởng. 

Nguyễn Khánh Toàn, người Thừa Thiên, sinh năm 1905, vào học Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội năm 1923, rời trường năm 1926, không được cấp bằng tốt nghiệp vì theo lời Toàn, nhà trường cho rằng Toàn chống chính phủ.  Năm 1928 Toàn đi Pháp, rồi qua Nga, vào học ở Học viện Thợ thuyền Đông phương (Université des travailleurs d’Orient) từ năm 1928 đến năm 1931, có tên Nga là Minin, có vợ Nga.  Sau đó, Toàn ở lại Liên Xô, phụ trách việc giúp đỡ những học sinh Việt Nam mới đến. (Vy Thanh, KYTB Lò đào tạo cán bộ sách động của Quốc Tế Cộng Sản, tập 1, California: 2013, tt. 477-483.)  Năm 1939, Nguyễn Khánh Toàn cùng Nguyễn Ái Quốc (HCM) qua Trung Hoa, cùng đến Diên An, căn cứ của CS ở bắc Trung Hoa.  Toàn ở lại Diên An, đến năm 1946 mới trở về Việt Nam.  (Hoàng Văn Chí, Từ thực dân đến cộng sản [nguyên bản Anh văn], Mặc Định dịch, Paris: 1962, tt.79-81.)

Tuy chỉ là thứ trưởng, nhưng Nguyễn Khánh Toàn là người du nhập và áp dụng chính sách giáo dục từ Liên Xô vào Việt Nam.  Đó là chính sách “giáo dục phục vụ chính trị” do bộ trưởng Giáo dục Liên Xô là Kalenikov (?) đưa ra. (Theo lời kể của những nhà giáo lão thành, đã từng tham dự khi còn trẻ, khóa huấn luyện chương trình cải tổ giáo dục năm 1946 của Nguyễn Khánh Toàn.) 

Chính sách giáo dục phục vụ chính trị, phục vụ đảng là chính sách giáo dục nền tảng của đảng CSVN, được áp dụng từ năm 1946 cho đến ngày nay, không thay đổi.  Điều nầy dễ hiểu vì dưới chế độ CS, không phải chỉ riêng ngành giáo dục, mà tất cả các ban ngành đều phải phục vụ đảng.  Hai ví dụ nổi tiếng là  “quân đội ta  trung với đảng…” (lời HCM), hoặc “công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình” (khẩu hiệu hiện nay của ngành công an CS). 

Phát biểu tại lớp học tập chính trị các giáo viên cấp 2 và cấp 3 miền Bắc, dạy từ lớp 6 đến lớp 12, tại Hà Nội ngày 13-9-1958, HCM nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.” (Báo Nhân Dân ngày 14-9-1958.)  Câu nầy được nhà trường Bắc Việt Nam (BVN) xem là tư tưởng vĩ đại về giáo dục của HCM, thật ra được HCM dịch lại lời của Quản Trọng thời Xuân thu (722-479 TCN) bên Trung Hoa: "Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc; thập  niên chi kế mạc như thụ mộc; chung thân chi kế mạc như thụ nhân." (Kế hoạch một năm không gì bằng trồng lúa; kế hoạch mười năm không gì bằng trồng cây; kế hoạch trọn đời không gì bằng trồng người.) (Quản Tử, chương “Quyền tu”.) 

Như thế, HCM và đảng CSVN thấy rõ tầm chiến lược đường dài quan trọng của ngành giáo dục.  Quân đội và công an đều phải trung thành với đảng CS, vậy dứt khoát giáo dục cũng phải trung thành với đảng CS.  Giáo dục phục vụ chế độ, có nghĩa là đảng CS đặt sẵn cái cày trước con trâu.  Trâu ơi! Cứ thế mà tiến bước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục phục vụ chế độ nghĩa là giáo dục phải có tính đảng; giáo viên phải vững chắc lập trường đảng, giáo khoa phải đầy đủ tính đảng.  Nền giáo dục phục vụ chế độ nhắm đào tạo những con người hồng (đảng tính) hơn chuyên (chuyên môn), đồng thời là những con người biết vâng lời đảng CS, hơn là biết suy nghĩ độc lập. 

Nói trắng ra, nền giáo dục dưới chế độ CS, từ đại học xuống tới mẫu giáo, không được độc lập mà phải phục vụ đảng, nghĩa là lệ thuộc hoàn toàn vào chủ trương chính trị của đảng CS.

Xin chú ý là giáo dục phục vụ chế độ thì tất cả các bộ môn trong chương trình giáo dục, đều phục vụ chế độ, trong đó có môn lịch sử.  Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến ngành lịch sử nói chung và môn lịch sử trong trường học nói riêng.  Môn lịch sử trong trường học được CS dùng để tuyên truyền về chủ nghĩa CS, về phong trào CS Việt Nam, về các lãnh tụ CS, đặc biệt về HCM, về hoạt động và thành quả của đảng CSVN từ khi thành lập năm 1930 cho đến ngày nay, nhứt là giai đoạn từ khi giành được chính quyền năm 1945 cho đến thành công năm 1975…

Chính sách giáo dục nầy về sau được củng cố thêm bằng luật số 11/1998/QH10 của Quốc hội Hà Nội, áp dụng từ ngày 2-9-1998, theo đó: “…Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân…lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.”

LỊCH SỬ THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Lịch sử là những hoạt động của loài người, đã xảy ra trong quá khứ của loài người, liên hệ đến đa số loài người.  Vì là những sinh hoạt đã xảy ra trong quá khứ, nên không ai có thể ngược dòng thời gian để sửa đổi quá khứ, nghĩa là không ai có thể sửa đổi được lịch sử.

Môn lịch sử, sử học, hay sử ký trình bày lại quá khứ loài người như quá khứ đã xảy ra, hay cố gắng trình bày quá khứ càng trung thực càng tốt. Muốn trình bày quá khứ trung thực, đúng sự thật đã xảy ra, thì yếu tố tối cần thiết đầu tiên cho người viết sử là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng mới có thể viết được sự thật lịch sử. 

Chỉ mới ngang đây, bắt đầu xuất hiện hai mâu thuẫn lớn giữa chính sách giáo dục CS với môn lịch sử: 1) Một bên là giáo dục (trong đó có môn lịch sử) phục vụ đảng, phục vụ chế độ CS, còn một bên là trình bày quá khứ trung thực như quá khứ đã xảy ra, trung lập, không sửa đổi, không phục vụ ai cả.  2) Chế độ CS là chế độ độc tài, toàn trị, chuyên chế, không có tự do, trong khi muốn trình bày trung thực quá khứ thì phải có tự do ngôn luận, tự do tư tưởng.

Dưới chế độ CS độc tài toàn trị bưng bít, để giải quyết hai mâu thuẫn nầy, CS chỉ cần một động tác rất dễ dàng và đơn giản là CS không cần sự thật quá khứ, mà để phụcvụ đảng, thì CS tùy tiện viết lại lịch sử, sửa đổi lịch sử theo nhu cầu của đảng CS.  Nói cách khác, lịch sử của CS không phải là sự thật quá khứ, mà là thứ  lịch sử theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là lịch sử biên tập lại theo quyết định của đảng CS, nhằm tuyên truyền và làm lợi cho CS. 

Có khi vì nhu cầu tuyên truyền, CS bịa đặt ra những câu chuyện dối trá rồi đưa vào lịch sử, như chuyện “Lê Văn Tám”.  Người sáng tác chuyện Lê Văn Tám là sử gia hàng đầu của CS là Trần Huy Liệu. Trước khi chết năm 1969, Trần Huy Liệu hối hận, nhờ sử gia Phan Huy Lê cải chính khi nào có cơ hội.  Phan Huy Lê đã cải chính điều nầy tại Hà Nội vào tháng 2-2005, xác nhận chuyện Lê Văn Tám không có thật. (Người Việt Online, 20-3-2005.) Tuy đã được cải chính, sách giáo khoa sử CS đến nay vẫn còn ca ngợi “anh hùng”Lê Văn Tám... 

Loại lịch sử theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể phổ biến trong không gian bưng bít dưới chế độ độc tài.  Tại Bắc Việt Nam từ 1954 đến 1975, ngoài sách vở, báo chí, tài liệu của CS, không có bất cứ nguồn sách vở, tài liệu, báo chí nào khác, để so sánh, đối chiếu, nên CS ưa viết gì thì viết, vẽ vời rồng rắn tự do trong các sách giáo khoa sử CS.

Hơn nữa, “giáo khoa là pháp lệnh”.  Thầy cô giáo không được giảng dạy ra ngoài giáo khoa.  Học sinh nhắm mắt học theo giáo khoa, không được bàn cãi.  Nếu có người, nhất là những người lớn tuổi,  phát hiện giáo khoa sử CS không đúng sự thật, cũng đành phải im tiếng, vì lên tiếng phê bình sách giáo khoa là bị ghép tội chống đảng, phản động, và sẽ bị tù tội... (Kinh nghiệm vụ Nhân Văn-Giai Phẩm làm cho mọi người khiếp sợ.) 

Việc soạn thảo và in sách giáo khoa được kiểm soát chặt chẽ.  Những người soạn sách phải là đảng viên có lập trường CS vững vàng và sách giáo khoa phải được duyệt xét thật kỹ càng trước khi in.  Ngoài ra, để kiểm soát đời sống văn hóa quần chúng, CS độc quyền phân phối giấy in, quốc doanh các nhà in, các phương tiện truyền thông, đài phát thanh, báo chí, sách vở, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, giải trí, và hoàn toàn không có một tạp chí tư nhân.

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI CUỘC

Sau biến cố năm 1975, chiếm được Nam Việt Nam (NVN), CS tiếp tục bế quan tỏa cảng, thống trị đất nước một cách chặt chẽ.  Nhà cầm quyền CS tịch thu, tiêu hủy toàn bộ sách vở, báo chí NVN mà CS kết tội là “văn hóa đồi trụy”.  Ngoài việc bắt quân nhân công chức chế độ Cộng hòa đi tù dài hạn không tuyên án, CS còn bắt bớ, tù đày những nhà văn hóa, những văn nghệ sĩ NVN không theo CS, đóng cửa những nhà xuất bản, đưa vào quốc doanh những nhà sách, những nhà in.  Chủ đích của CS là xóa bỏ toàn bộ nền văn hóa NVN, giống như vào thế kỷ 15, nhà Minh xóa bỏ văn hóa Đại Việt.

Dầu CS dốc hết sức tiêu diệt văn hóa NVN, nhưng CS vẫn bất lực trong việc triệt tiêu di sản văn hóa NVN.  Di sản văn hóa NVN gồm hai phần: 1) Di sản văn hóa dân tộc cổ truyền được bảo tồn và lưu truyền ở NVN sau năm 1954, mà ở BVN bị CS tiêu diệt. 2) Nền văn hóa mới từ Âu Mỹ du nhập và phát triển trong 21 năm tự do dân chủ ở NVN.  Chính di sản văn hóa NVN lan truyền trên toàn quốc làm thay đổi xã hội sau năm 1975. 

Ngoài ra, còn có thêm các yếu tố thời cuộc mới, cũng giúp cho dân chúng Việt Nam, dầu bị CS kềm kẹp, vẫn tự học hỏi và thay đổi nếp sống, nâng cao nhận thức chính trị, văn hóa.

Đó là sau biến cố năm 1975, phong trào di tản rồi vượt biên ra nước ngoài lánh nạn CS càng ngày càng rầm rộ.  Người Việt ra nước ngoài tập hợp thành cộng đồng người Việt hải ngoại hết sức năng động khắp nơi trên thế giới.  Sau một thời gian ổn định cuộc sống ở nước ngoài, người Việt hải ngoại chẳng những gởi tiền, gởi hàng hóa, thuốc men về cứu trợ gia đình, bà con, mà còn chuyển nhiều thông tin, kiến thức, sách báo, tài liệu văn hóa, chính trị, lịch sử về  nước.

Cũng sau năm 1975, CS áp dụng chính sách kinh tế chỉ huy, làm cho đất nước càng ngày càng nghèo đói, kiệt quệ.  Để tự cứu mình, từ năm 1985, CS bắt đầu thay đổi.  Lúc đầu, sự thay đổi khá chậm chạp, nhưng rồi nhanh dần.

Vì muốn hội nhập vào dòng sống quốc tế hiện đại, CS đành phải dần dần mở cửa rộng hơn.  Công nghệ truyền thông thế giới tràn vào Việt Nam; mạng lưới thông tin quốc tế  (Intermet) bao trùm trời đất.  Dù CS cố gắng bưng bít, dựng lên những bức tường lửa, luồng gió văn hóa tự do dân chủ từ nước ngoài càng ngày càng xâm nhập Việt Nam. 

Do ảnh hưởng của các yếu tố trên đây, dân chúng trong nước dần dần tự mở rộng hiểu biết, tiếp thu thêm nhiều điều mới lạ, càng ngày càng khám phá thêm nhiều sự thật lịch sử, càng phát hiện thêm những dối trá, lừa bịp trong tài liệu, giáo khoa sử của CS.

LỊCH SỬ THEO ĐINH HƯỚNG XHCN BỊ PHÁ SẢN

Trong khi trình độ hiểu biết của dân chúng và của sinh viên, học sinh được âm thầm nâng cao, nhà cầm quyền CS vẫn giữ lối tuyên truyền cũ, vẫn tiếp tục giảng dạy môn lịch sử theo kiểu phục vụ đảng CS, và theo sách giáo khoa (pháp lệnh) do CS soạn thảo. 

Theo chương trình, cấp THCS thi tốt nghiệp cuối năm lớp 9, và cấp THPT thi tốt nghiệp cuối năm lớp 12.  Hai lớp nầy cách nhau ba năm, nhưng học cùng giai đoạn lịch sử từ năm 1930 là năm đảng CS được thành lập cho đến năm 2000.  Tuy cùng giai đoạn, chương trình lớp 12 mở rộng nhiều hơn so với lớp 9. 

Vì là chương trình thi tốt nghiệp lấy bằng cấp, nên giáo viên phải dạy kỹ và học sinh phải học kỹ giai đoạn nầy. Trải qua hai kỳ thi (lớp 9 và lớp 12) nên giai đoạn nầy được dạy kỹ và  học kỹ hai lần.  Đảng CS được thành lập năm 1930 nên CS rất chú trọng đến giai đoạn nầy. 

Trong giai đoạn nầy, ngoài chiến tranh 30 năm từ 1946 đến 1975, CS còn có hai cuộc chiến quan trọng mà CS gọi là chiến tranh “Bảo vệ biên giới Tây Nam” tức chiến tranh Cambodia năm 1978; và chiến tranh “Bảo vệ biên giới phía Bắc” tức chiến tranh chống Trung Cộng xâm lược năm 1979.  Cả hai cuộc chiến nầy gây hậu quả trầm trọng cho người Việt. (Đã có nhiều sách báo viết đến.)

Điều đáng nói là sách Lịch sử lớp 12 viết về giai đoạn nầy, do bộ GD-ĐT soạn và in lần thứ sáu năm 2014, tt. 206-207, trình bày cả hai cuộc chiến quan trọng trên chỉ trong 23 dòng chữ, kể cả tiểu đề, chiềm khoảng 2/3 trang sách. (Cũng trong sách nầy, trận Điện Biên Phủ năm 1954 chiếm 6 trang; trận Sài Gòn năm 1975 chiếm 5 trang.) 

Còn chuyện Trung Cộng xâm lăng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì sách không viết đến.  Điều nầy có nghĩa là CSVN tránh nói đến vì đã nhượng hai quần đảo nầy cho TC. 

Đó là giai đoạn lịch sử 1930-2000.  Còn lịch sử Việt Nam trước đó, tức từ khi lập quốc đến năm 1930, thì được CS sắp vào chương trình các lớp không thi, tức các lớp 6, 7, 8 (PTCS) và 10, 11 (PTTH).  Giai đoạn nầy lâu dài hơn, lại là thời kỳ tổ tiên chúng ta chống Trung Hoa để giành độc lập và bảo vệ độc độc lập.  Cộng sản lơ là giai đoạn nầy, chẳng những vì đảng CS chưa thành lập, mà còn vì những chiến công vang dội của tổ tiên chúng ta làm kinh động Trung Hoa, và nhất là nuôi dưỡng và hun đúc tinh thần chống ngoại xâm Bắc phương của người Việt Nam.. 

Các em học sinh càng ngày càng nhận chân rõ những dụng ý trong nội dung môn sử phục vụ chế độ nên đâm ra chán học môn sử, chứ  không phải vì các em không thích học môn sử.  Sử gì mà khi nào CS cũng thắng, địch cũng thua; chỉ biết ca tụng Liên Xô, TC một cách lạ lùng.

Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ,
 Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào.
 Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ,
 Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao…
    (Việt Phương, “Cuộc đời như vợ của ta ơi”, tập thơ Cửa mở.)
    [Việt Phương từng là thư ký riêng của Phạm Văn Đồng.]

Khi chưa cải tổ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm bốn môn thi bắt buộc là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, và một môn tự chọn trong số các môn còn lại: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý.  Có nhiều nơi, nhất là ở thành phố, rất ít học sinh chọn thi môn sử.  Ví dụ trong năm 2015 ở Sài Gòn, trường Bùi Thị Xuân (quận 1), trong 630 học sinh dự thi THPT chỉ có 9 em chọn thi môn sử; trường Lê Thị Hồng Gấm (quận 3), có 400 học sinh dự thi THPT, thì chỉ có 10 em chọn thi môn sử.  Trường Long Trường (quận 9), trong 540 học sinh chỉ có 20 em chọn thi môn sử.  (Báo VNEpress, trong nước ngày 8-5-2015.)

Từ đó, nhà trường CS gặp nhiều khó khăn trong việc dạy môn lịch sử.  Khó khăn đầu tiên là nền tảng chính sách giáo dục CSVN hiện nay trong nước vốn được minh định bằng luật số 11/1998/QH10 của Quốc hội Hà Nội, áp dụng từ ngày 2-9-1998: “…Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân…lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.” 

Thực tế ngày nay ai cũng biết chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời và bị đào thải từ sau biến cố Đông Âu năm 1990-1991.  Ngày 25-1-2006, quốc hội Âu Châu họp tại Strasbourg (Pháp) lên án chủ nghĩa CS là tội ác chống nhân loại.  Còn “tư tưởng Hồ Chí Minh”, thì chính HCM xác nhận “Không, tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác- Lê nin.” (Nguyễn Văn Trấn, Viết cho Mẹ & Quốc hội, Nxb. Văn Nghệ [tái bản], California, 1995, tt. 150-152. Nguyễn Văn Trấn là một cán bộ CS cao cấp ở miềnNam.) 

Sinh viên, học sinh không còn tin chủ nghĩa Mác-Lênin và biết rõ HCM không có tư tưởng, nhưng nhà cầm quyền CS lại không chịu thừa nhận thực tế nầy, mà vẫn “kiên định lập trường”, bắt học sinh phải học.  Làm sao học sinh không chán ngấy?

Càng ngày càng nhiều sự thật lịch sử được đưa ra ánh sáng, như chuyện về HCM, về Nhân Văn-Giai Phẩm, về Cải cách ruộng đất, về cuộc tấn công NVN…  Vì vậy học sinh lại càng nghi ngờ tính cách trung thực, khách quan của giáo khoa sử CS. 

Giáo khoa sử CS luôn luôn bôi đen, mạ lỵ địch thủ chính trị của BVN, là NVN hay Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).  Sách sử CS cho rằng VNCH là “ngụy quân, ngụy quyền”, nhưng ngày nay, thực tế cho thấy VNCH đã tận tình chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tự do dân chủ và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ.  Gần đây, một người Hà Nội đã viết như sau: “Người ta gọi các anh là “quân ngụy”,/ Bởi các anh là lính Việt Nam Cộng Hòa./ Nhưng tôi gọi các anh là liệt sĩ,/ Bởi các anh ngã xuống vì Hoàng Sa.” (Phan Duy Kha, 14-1-2014, http://phanduykha.wordpress.com.)  

Thêm một chuyện nữa.  Trong chiến tranh 1946-1975, Trung Cộng (TC) viện trợ mạnh mẽ cho CSVN.  Sau năm 1975, CSVN chạy theo Liên Xô, nhưng Liên Xô sụp đổ năm 1991.  Cộng sản quay qua đầu phục TC.  Trung Cộng giúp CSVN duy trì quyền lực, nhưng ép CSVN ký hiệp ước nhượng ải Nam Quan, nhượng biển, nhượng đảo cho TC.  Trung Cộng trở thành quan thầy của CSVN.

Trong khi đó, lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm phương bắc, tức chống Trung Hoa xâm lăng.  Lịch sử Việt Nam đã hun đúc tinh thần chống ngoại xâm mạnh mẽ nơi nhân dân Việt Nam, đến nỗi ngày 29-12-2014, bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phải than lên rằng: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.” (Phát biểu của bộ trưởng Phùng Quang Thanh ngày 29-12-2014.  Tin báo chí trong và ngoài nước ngày 30-12-2014.) 

Chỉ cần vài ví dụ thật đơn giản trên đây, cũng đủ thấy chẳng những ngành giáo dục mà cả chế độ CS rất lúng túng, khó khăn khi lịch sử đích thực của tổ tiên Việt Nam được phổ biến rộng rãi. 

RƯỢU CŨ BÌNH MỚI

Để giải quyết những khó khăn trên đây, bộ GD-ĐT/CS cải tổ chương trình trung học, đưa ra“Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”, theo đó bộ GD-ĐT đề nghị chuyển đổi môn lịch sử từ một môn học bắt buộc thành môn tích hợp và môn tự chọn.

Về lịch sử tích hợp, ở cấp THCS (cấp 2, tương đương trung học đệ nhất cấp), môn lịch sử được tích hợp với các môn khác, nghĩa là không phải là học môn sử riêng biệt như chương trình cũ, mà là một hình thức mới, kết hợp và lồng ghép lịch sử với một số môn liên hệ vào nội dung chủ đề các bài học. 

Về lịch sử tự chọn, ở cấp THPT (cấp 3, tức trung học đệ nhị cấp), ngoài các môn học bắt buộc là toán, ngữ văn [Việt văn], ngoại ngữ, công dân với tổ quốc, học sinh được tự chọn một môn trong số các môn học còn lại là lịch sử, địa lý, hóa học, sinh học, vật lý…

Trong cả hai trường hợp, dự thảo chương trình mới chỉ thay đổi cách dạy môn lịch sử ở trường học, và tránh không đả động gì đến đến điều quan trọng cốt yếu là chủ trương giáo dục phục vụ chính trị, nghĩa là môn lịch sử vẫn phải lệ thuộc vào đường lối chính sách của đảng CS, truyên truyền cho đảng CS. 

Làm như thế, học sinh được âm thầm tách xa khỏi môn sử, vì ở cấp THCS, môn sử được kết hợp với các môn khác; còn ở cấp THPT, học sinh gần đến tuổi trưởng thành, bắt đầu chú ý đến thời sự, hiểu biết rộng rãi hơn, không thích môn lịch sử phục vụ chế độ, thì có con đường khác để học, không vướng bận chuyện học sử. 

Đây là một diệu kế kín đáo của bộ GD-ĐT trong việc cải tổ chương trình trung học lần nầy, vừa duy trì môn lịch sử phục vụ chính trị theo chủ trương của đảng CSVN; vừa làm phai lạt môn sử, lại mở một lối đi khác cho những học sinh không thích học môn lịch sử phục vụ chính trị.  Các em không thích môn sử nầy, thì các em có sẵn con đường tránh đi chỗ khác, cho được việc đảng, khỏi thắc mắc.

Lúc đó, bộ GD-ĐT và nhà trường CS sẽ có lý do chính đáng để đổ lỗi cho học sinh:  Học sinh không học môn lịch sử  là do học sinh tự quyết định, là vì học sinh thích học các môn khác hơn, là vì học sinh có năng khiếu các môn khác hơn, hoặc là vì các môn khác dễ học hơn môn sử …, chứ không phải vì lỗi về cách giảng dạy của nhà trường, hay lỗi của chương trình môn lịch sử do bộ GD-ĐT đưa ra, hay lỗi tại bản chất môn lịch sử phục vụ chính trị làm cho học sinh chán ghét.  Thâm thúy đến thế là cùng.

KẾT LUẬN

Chủ trương chính sách giáo dục của chế độ CS là giáo dục phục vụ chính trị, phục vụ đảng CS.  Nhiệm vụ của nền giáo dục CS đã được khẳng định rõ ràng chắc nịch như thế, không tranh cãi và không bao giờ thay đổi.  Từ năm 1945, CS nhiều lần thay đổi chương trình giáo dục, nhưng chỉ thay đổi cách thức tổ chức các lớp trung tiểu học (hệ 10 năm, hệ 12 năm), chứ không thay đổi nội dung giảng dạy, không thay đổi chính sách giáo dục, và luôn luôn duy trì môn lịch sử theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  Các sách sử CS hay giáo khoa sử CS, dù ai viết, luôn luôn cùng một luận điệu, một kết luận như nhau, chỉ thay đổi từ ngữ và hành văn mà thôi.

Nói cho cùng, dưới chế độ CS lịch sử theo định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ là bản tường thuật hay bản báo cáo hoạt động và thành tích của đảng CS.  Cũng có thể nói, lịch sử theo định hướng xã hội chủ nghĩa là loại bánh mà Chế LanViên đã viết: "Chưa cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ”.  (Bánh vẽ - trích Di cảo của Chế Lan Viên).  Học sinh chán ăn bánh vẽ, chán đọc báo cáo, chứ học sinh không chán môn lịch sử. 

Chủ trương giáo dục phục vụ chính trị tự bản thân đã làm giảm nhẹ giá trị của bộ môn lịch sử, làm cho lịch sử không còn trung thực,  thiếu khách quan.  Chắc chắn thầy cô giáo, những nhà nghiên cứu sử trong nước dư biết điều nầy, nhưng vì yêu sử, yêu nghề, lại ở vào cảnh “cá chậu chim lồng”, không thể lên tiếng nói thẳng, đành phải gắng sức vớt vát được phần nào hay phần ấy. Thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu sử quan tâm, hội thảo như thế nào cũng vô ích.  Có nói cũng dư thừa.  Đàn gãy tai trâu mà thôi.

Những mâu thuẫn giữa chính sách giáo dục của CS và tính chất môn lịch sử không bao giờ có thể giải quyết được nếu chế độ CS còn tồn tại trên đất nước Việt Nam.  Chỉ khi nào đảng CSVN và chế độ CSVN bị giải thể, thì lịch sử Việt Nam mới được giải thoát, khỏi bị kềm kẹp, khỏi bị sửa dổi, bóp méo, và khi đó lịch sử mới tái hiện đầy đủ như quá khứ oai hùng của dân tộc đã diễn ra. 

Khi đó, môn lịch sử trong trường học mới tự do, trong sáng, trung thực và trở lại vị trí xứng đáng mà mọi người trông đợi. (Trích Lịch sử sẽ phán xét, xuất bản tháng 6-2016.) 

TRẦN GIA PHỤNG

(Toronto, 19-2-2016)

DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 "XUÂN VƯƠN LÊN" TẠI BOLSA - LITTLE SAIGON

DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 "XUÂN VƯƠN LÊN" TẠI BOLSA - LITTLE SAIGON

*Diễn hành Tết để giữ gìn nền văn hoá truyền thống của dân tộc và nét hào hùng trong chiến đấu của dân và quân Miền Nam Tự Do trong sự nghiệp toàn dân bảo vệ tiền đồ của Tổ Tiên để lại.


Inline image 1
Sân khấu được thiết trí bàn thờ Tổ Quốc ngay chính giữa.


Hoàng Thuỵ Văn

Little Saigon - 13/2/2016 - Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức DIỄN HÀNH TẾT BÍNH THÂN 2016 "XUÂN VƯƠN LÊN" ngày 13-2-2016 tức mồng 6 Tết năm Bính Thân tại Little Saigon, miền Nam California.

Cuộc diễn hành gồm hơn trăm hội đoàn (con số của chương trình là 109), nhiều hơn một trăm đơn vị cùng xe hoa diễn hành, và một đoàn xe mô tô hàng vài chục chiếc của tổ chức VHOG, cả ngàn người tham gia diễn hành trên đại lộ Bolsa mà khán đài chính được dựng lên tại một vị trí giữa lòng đường Bolsa, phiá đông và không xa vị trí Tượng Đài và Đền Đức Thánh Trần. Cuộc diễn hành năm nay cuốn hút hàng chục ngàn người dự khán hai bên đường. 

Inline image 4

 Mây mù giăng khắp chốn, công tác từ mờ sáng tinh sương.

Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 đã vượt trội 25% hơn năm 2015 về số lượng hội đoàn và đơn vị tham gia diễn hành cũng như về phí tổn. Đoàn xe và tham dự viên diễn hành phải sắp hàng thứ tự theo sự điều động của Boot (1-2) Controllers thuộc Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/TTCSVNCHHN (Bùi Đẹp, Nguyễn Thành Điểu...) tại khu tập trung trên khoảng đường Bolsa gần 1/2 dậm trải dài từ tây sang đông và giới hạn tại tuyến xuất phát tại đường Magnolia. Các đơn vị luôn ở tư thế trong hàng quân chờ hiệu lệnh xuất phát qua máy bộ đàm/ talkie-walkie hands-out của hai người Stage Managers Nguyễn Thu Hà và Asia Cunningham từ khán đài chính. 

Inline image 5

Công chúng đang theo dõi cuộc diễn hành sắp bắt đầu.

Little Saigon buổi sáng hôm nay dưới bầu trời mù sương, mây xám nhạt của buổi sang Xuân với một chút se lạnh ở miền Nam California, tuy nhiên đến buổi trưa trời trong, nắng ấm trở lại với không gian nhộn nhịp Little Saigon. Niềm hy vọng đầu năm của người Việt tha hương vẫn luôn muốn làm được điều gì tốt đẹp nhất cho quê hương dân tộc để sớm thoát khỏi họa cộng sản hiện nay. Cho dù trong nước có thay đổi một phần nhân sự chủ chốt của đảng CSVN, nhưng không ai có tấm lòng lương thiện và quan tâm đến sự tồn vong của đất nước mà còn tin tưởng ở những người đang cầm quyền như thế tại Việt Nam.

Đây là năm thứ tư Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California (CĐNVQGNC) trong chủ trương giữ gìn nét văn hoá truyền thống, nhân bản của dân tộc và niềm tự hào của dân và quân Miền Nam Tự Do về một quá khứ hào hùng chống Cộng sản Quốc tế để bảo vệ quê hương đau thương của mình và cả Thế giới Tự do chứ, với khí thế của mùa Hè rực lửa 1972 như văng vẳng đâu đây những khẩu hiệu vang lừng trong cõi người, trên trời cao:
"An Lộc Vùng Lên
Bình Long Anh Dũng
Kontum Kiêu Hùng
Quảng Trị, Thừa Thiên Bách Chiến Bách Thắng"


Giới trẻ tiếp sức cho thế hệ đi trước đã từng trực diện với kẻ thù trọn một thời tuổi thanh xuân chưa một lần hẹn hò với em, người em gái hậu phương đó đã lần ấy chắc nhớ anh nhiều lắm! Ngày nay giới trẻ biết kết hợp các lực lượng và vận dụng phương tiện của môi trường hải ngoại, biết vận động chính quyền địa phương và các cộng đồng bạn tổ chức các cuộc thao diễn văn hoá nhân bản không quên trong đó sự đấu tranh vì tự do, nhân quyền cho Việt Nam mà điển hình là cuộc Diễn Hành Tết to lớn như thế này. Trong khi chế độ CSVN giáo dục tuổi trẻ với chủ trương "hồng hơn chuyên", có một thời họ tự tôn đảng của họ lên "ngôi cửu trùng" chỉ dưới "thiên tử Đỏ" ở lầu Trung Nam Hải, Bắc Kinh, xoá bỏ những điều không thích hợp cho sự nắm giữ quyền lực bằng gian trá và súng đạn và quyền lợi bằng lừa dối và tham ô, trấn áp mọi chướng ngại cho phe nhóm luân phiên cầm quyền nhiều đời như hiện nayĐó là Cộng sản! 

Một Ban tổ chức Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 được lập nên từ trên 6 tháng về trước do ông Bùi Phát, Chủ tịch Cộng Đồng cũng là Trưởng Ban Tổ Chức (Chairperson)ông Nguyễn Long, Phó Trưởng BTC. Anh Ngô Thiện Đức, nguyên Trưởng BTC Diễn Hành Tết 2015 nay trong vai trò Trưởng Ban Điều Hành (CEO), và còn nữa rất nhiều nhân viên và thiện nguyện viên được phân công đã quen việc để điều hành cuộc diễn hành với 109 hội đoàn, mỗi hội đoàn có thể gồm nhiều đơn vị diễn hành. Tất cả nhân sự đều phải cật lực và gấp rút một cách tự nguyện không lương mà còn phải lấy tiền nhà đóng góp nhiều ngàn Mỹ kim mà không biết ấy nấy miễn sao gôm đủ 125,000 USD theo ước tính chi phí nhà nghèo của một cuộc diễn hành Tết tầm cỡ như thế này. Những người có trách nhiệm phải làm việc gấp rút vì số quỹ chưa đủ ngân khoản đặt cọc cho chi phí đóng đường của cảnh sát Westminster ngày thứ Bảy là 66,000 USD và chỉ còn vài ngày đã tới hạn định. Đến giờ phút này sau cuộc Diễn Hành vẫn còn có thể đóng góp tài chánh, nếu cần xin liên lạc BTC (các thủ ủy: Võ Hồng Hoa và Nguyễn Ngọc Thanh). Xin tham khảo ở website:
Công việc đã trôi chảy từ 4 năm qua và 4 lần tổ chức nhờ biết tận dụng sức sáng tạo của giới trẻ cùng phối hợp giữa hai thế hệ trước và nay trong Ban Điều Hành cho công việc diễn hành này.

Chương trình còn cho thấy có nhiều thành phần tham gia và từ những thành phần đó có nhiều trụ cột được phân nhiệm như sau: các Điều hợp viên, Ngô Thiện Đức của Thanh Niên Đại Đạo điều hành tổng quát; Khang Bảo điều động các đoàn lân và Trống Thiên Ân; Thu Hà và Asia điều hợp nhịp nhàng các đơn vị diễn hành. Trong khi đó, Thuỵ Trinh, Đỗ Tân Khoa; Minh Phượng, Nguyễn Hoàng Dũng là những MC tại khán đài chính, chưa hết MĐ Nguyễn Văn Hùng đặc trách MC của nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm; cũng theo chương trình hoạch định MC Mỹ Linh và MC Tạ Trung tại sân khấu hướng Tây - Magnolia; MC Sophie Trần, MC Tuấn Anh và MC Huỳnh Gia Bảo tại sân khấu hướng Đông - Bushard. Xa một chút về hướng tây kể từ tuyến xuất phát là khu tập họp của các đơn vị diễn hành dưới sự điều động của các trụ cột có đeo walky-talky radio của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ như đã nêu.

Người tham dự và theo dõi cuộc diễn hành này có khi đọc danh sách những nhà mạnh thường quân, nhà bảo trợ đăng trong tập sách nhỏ booklets "Diễn Hành Tết Bính Thân 2016" này được phân phát tại cuộc diễn hành. Mỗi khi họ chăm chú đến các thứ hạng giá trị và công bằng rất thực tế của "chủ nghĩa thực dụng/ pragmatism" tại Hoa Kỳ đã hiểu tại sao chương trình lại "ưu tiên cho các người kia mà không ưu tiên cho tui vậy?!"

Một Bàn Thờ Tổ Quốc đã được dựng lên tại một vị trị ngay giữa khán đài chính để các vị lãnh đạo tôn giáo và các vị Tế lễ cổ truyền mà ông Phan Như Hữu trong vai trò phụ trách làm lễ niệm hương Tổ Tiên.

Chương trình mở đầu với nghi lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm trọng thể, với một toán hầu kỳ gồm các thành phần Hải Lục Không Quân và một đoàn danh dự Liên Quân mang hiệu kỳ các quân binh chủng QLVNCH. Đây là những người Mỹ gốc Việt, qua lá cờ Hoa Kỳ họ biết kính trọng sự hy sinh của Đồng Minh Hoa Kỳ trên 58,000 chiến binh tại cuộc chiến Việt Nam giành lấy Tự Do cho đất nước đau thương của họ do CSBV theo lệnh của khối Cộng sản Nga Tàu phát động cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam Việt Nam ("Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc", đảng CSVN đã tự thú tội bất nhân, bất đạo trong đại tội phản quốc trên miếu hiệu của cố TBT Lê Duẩn của họ). Những người Mỹ gốc Việt có nguồn gốc tị nạn không chấp nhận chế độ Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam đã hiểu họ không hề là "Việt kiều", trái lại họ yêu lá Cờ Vàng mà họ đã từng phục vụ hết sức cho sự Tự Do của xứ sở họ. Hình ảnh lá Cờ Vàng ở khắp nơi công khai với Nghị Quyết Cờ Vàng của trên trăm thành phố nước Mỹtrên các đường phố ở trung tâm Little Saigon, và tại nghi lễ chào cờ hôm nay luôn nhắc họ tưởng nhớ đến 260,000 chiến sĩ QLVNCH đã nằm xuống và máu của họ đã tô thắm cho lá cờ tự do này cùng tô điểm cho quân sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, cho dù có bị bôi nhọ nhưng trí khôn của con người đã nhận thấy, điều đó đã khiến những kẻ bất nhân vô đạo/tyrants bớt cường điệu và các người bạn thiếu thuỷ chung lấy làm ngượng ngùng!

Cuộc Diễn Hành năm nay được đặt dưới quyền Thống soái/ Grand Marshal của vua Quang Trung tức thị Bắc Binh Vương Nguyễn Huệ (Tượng vua Quang Trung của Hội Bảo Tồn Văn Hoá Việt Nam). Đó là một ý kiến sâu sắc trong sự tôn vinh xứng đáng một vị anh hùng dân tộc. 
* Đánh cho răng đen, đánh cho dài tóc
   Đánh cho nó trích luân bất phản
   Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
   Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ
(Huấn Lệnh cho tướng sĩ các cấp của vua Đại Việt chống quân xâm lược Đại Thanh ở thế kỷ 18: sử chép là 'Hịch ra trận của vua Quang Trung', năm Kỷ Dậu - 1789)


Inline image 8


Tôn tượng vua Quang Trung được chọn lấy biểu tượng Grand Marshal.


Đồng thời có sự xuất hiện Phái Đoàn Học Sinh Ưu Tú được coi như những nhân tài tương lai của đất nước và là nguyên khí của quốc gia, nói lên sự phản kháng chế độ CSVN yếu kém mọi mặt về quản trị quốc gia. S lừa dối toàn dân và toàn thế giới với xưng danh lộng ngôn "cha già dân tộc" làm cho mọi người ghê tởm kể cả một phần tuổi trẻ trong nước đã ném khăn quàng đỏ, tuy nhiên "bộ tứ" cũ hay mới "mặt" mày vẫn nở "dày"!

"Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó," Boris Yeltsin

Ngoài sự hiện diện của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và HĐTP Westminster là chủ nhà tại địa phương, người ta còn nhận thấy có Thượng Nghị Sĩ TB California Janet Nguyễn và gia đình, Thị Trưởng Nguyễn Bảo và HĐTP Garden Grove và City Manager Scott Stiles di chuyển trên hai xe cứu hoả, trong đó có Nghị Viên Bùi Phát cũng là Chủ Tịch CĐNVQGNC và người bạn đời;  Thị Trưởng và Nghị Viên Michael Võ và người bạn đời; Ủy Viên Hội Đồng Giám Sát Orange County Andrew Đỗ và Chánh Án Cheri Phạm; Phó Thị Trưởng Santa Ana Vincent Sarmiento; Dân Biểu TB California Matthieu Harper; Dân Biểu TB California Travis AllenNgoài ra còn có sự hiện diện của cựu Thượng Nghị Sĩ TB California Lou Correa, v.v..

Về hội đoàn quân đội người ta nhận thấy có sự hiện diện của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại: Ông Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành; ông Trần Quang An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát; Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ TTCSVNCHHN: ông Bùi Đẹp, TT Trưởng và ông Nguyễn Thanh Điểu, TT Phó và toàn ban tham mưu hay Ban Chấp hành và những người bạn đời của lính được trưng dụng tối đa cho công tác của diễn hành; Nha Kỹ Thuật Nam California; các đại diện của hội đoàn trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Calfornia; Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California và cũng là đơn vị đảm trách liên lạc với chiếc Cessna kéo cờ VNCH trên không phận Little Saigon trong lễ khai mạc. Người ta nhận thấy Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, Nha Kỹ Thuật Nam California, và Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California có nhiều điểm chung trong công tác.

Người ta ghi nhận có sự hợp tác của các ban nhạc diễn hành/Marching Band như La Quinta HS, Westminster HS, McGarvin Intermediate School. 

Chương trình diễn hành còn dài, và rất nhiều tiết mục chưa thể kể hết được trong những dòng giới thiệu cuộc Diễn Hành của tập tin quá khổ sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển tin đến người nhận, kính mong các vị quan tâm tiếp tục theo dõi Google Web Album và trên Youtube với  5 clip video trọn bộ.

Inline image 2

Toán hầu kỳ trong Nghi lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm


Inline image 10


Liên quân và hiệu kỳ của quân binh chủng.Inline image 3


Sự diễn hành với đại kỳ VNCH được Phụ nữ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đảm tráchInline image 9


Sự diễn hành với đại kỳ Hoa Kỳ được Phụ nữ của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ đảm trách


* Hình:

Pix Link 1/3: Xem hình Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 -tập 1/3

Pix Link 2/3: Xem hình Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 -tập 2/3

Pix Link 3/3: Xem hình Diễn Hành Tết Bính Thân 2016 -tập 3/3

*Youtube:

Ytb Link 1/5: 

Ytb Link 2/5:

Ytb Link 3/5:

Ytb Link 4/5:
Ytb Link 5/5: 
Hoàng Thuỵ Văn <van.hoangthuy@yahoo.com>
Ảnh: H. Vuong <hvuong311@gmail.com>