Wednesday, August 30, 2017

BẦU CHỨC VỤ TRUNG TÂM TRƯỞNG TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TÂY NAM HOA KỲ

BẦU CHỨC VỤ TRUNG TÂM TRƯỞNG TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TÂY NAM HOA KỲ/ TẬP THỂ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ HẢI NGOẠI NHIỆM KỲ MỚI NGÀY 27 THÁNG 8, 2017Hoàng Thuỵ Văn

Garden Grove - 27/8/2017 - Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại tổ chức bầu lại một nhiệm kỳ mới cho chức vụ Trung Tâm Trưởng vào ngày hôm nay, 27 tháng 8, 2017 cũng là ngày chấm dứt nhiệm kỳ 2014-2017 và bắt đầu cho nhiệm kỳ mới 2017-2020. 


NT. Lê Tường Vũ

1- Người ta nhận thấy có sự hiện diện của các giới chức cấp trung ương Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại (TTCSVNCHHN) gồm quý Niên trưởng (NT.) NT. Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành/TTCSVNCHHN, NT. Phạm Đình Khuông, Tổng Thư Ký TTCSVNCHHN; NT. Lê Tường Vũ, Thư ký HĐGS/TTCSVNCHHN, Đại diện NT. Trần Quan An, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát/TTCSVNCHHN bận việc - Hội Đoàn bạn thường có những hoạt động chung, cấp Trung ương gồm NT. Trần Thị Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân QLVNCH; VBQG. Tsu A Cầu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam - Cấp địa phương: NT. Vũ Trọng Mục, cựu Hội Trưởng Khoá 5 Vì Dân Sinh Viên Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức, cựu Chủ tịch Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Nam California; CH.Hậu Duệ Bùi Thế Phát, Chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cũng là Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, miền Nam California; Một số niên trưởng và chiến hữu đã từng có chân trong các Hội cựu quân nhân QLVNCH ở cấp Hội Trưởng của các hội đoàn đấu tranh như NT. Cai Văn Trung (từng là Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân Nam California, và Phó Chủ tịch Ngoại vụ HĐĐH/TTCSVNCHHN), NT. Phạm Văn Thuận, cựu Hội Trưởng Hội Biệt Động Quân Nam California, KQ. Richard Bùi Đẹp, cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California; Lôi Hổ Chung Tử Ngọc, Hội Trưởng Hội Nha Kỹ Thuật Nam California - Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ gồm KQ. Richard Bùi Đẹp, như trên đã nêu đã từng là Hội Trưởng Không Quân trong một thời gian ngắn, Trung Tâm Trưởng đáo hạn TTĐHTNHK mà vùng hoạt động rất quan trọng của cộng đồng người Việt tị nạn bao gồm vùng Los Angeles County và San Diego County sầm uất trên đất nước Hoa Kỳ; Lôi Hổ Nguyễn Thành Điểu, Trung Tâm Phó Nội Vụ; VBQG. Phòng Tít Chắng, từng là Hội Trưởng nhiều nhiệm kỳ Hội Quân Cán Chính Hải Ninh California, và đương nhiệm Trung Tâm Phó Ngoại Vụ; NT.BĐQ. Nguyễn Quang Cảnh, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Fernando Valley và Vùng Phụ Cận; NT. Vũ Trọng Mục như trên đã nêu còn thêm trách vụ Cố vấn TTĐHTNHK; NT.BĐQ. Cai Văn Trung, như trên đã nêu còn thêm trách vụ Ủy viên Giám sát TTĐHTNHK; CH.CTCT. Nguyễn Hữu Thắng, Tổng Thư Ký; CH.VBQG. Phan Văn Lộc, Thủ Quỹ; CH.HQ. Đinh Quang Truật, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng Ban Trang Trí & Kỹ Thuật, Phụ trách Nghi Lễ Trung Tâm; NT. Vương Huê, Ủy Viên Báo Chí; NT. Hồ Ngọc Sơn; NT. Phạm Huy Hoàn; CH. Lương Khánh Hiệp, Phụ trách Hậu Duệ... Các NT. KQ. Lê Kim Cương, Trưởng Ban Văn Nghệ, Kỹ sư Nguyễn Minh Trì & Ca sĩ Quỳnh Hoa, MC; CH. Trần Anh Tuấn & Ca sĩ Tuyết Hạnh cùng Ban Nhạc và đoàn nữ tiếp tân cũng là ca viên đồng phục (uniformed vocalists) của Ban Văn nghệ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ đã là một đầu trụ chắc chắn cho việc bắc một nhịp cầu những hoạt động bằng ngòi bút, tiếng nói, bằng lời ca, tiếng hát trong các hoạt động đấu tranh cho tiếng than trong máu và nước mắt của dân ta ngày nay -tiếp nối cho sự chiến đấu bằng xương máu và lửa đạn để cứu đất nước ta ngày xưa- trong tình "huynh đệ chi binh" cho quê hương Việt Nam mến yêu.


NT. Cai Văn Trung

Xin được dùng danh hiệu (title) niên trưởng = NT trong bài này đối với các vị đã có thâm niên tuổi đời. Dấn thân từ thuở mái đầu còn xanh, vì đất nước tang thương đành phải bỏ lại quê hương cho giặc, nay người nào cũng trên 70, 80 và hơnvẫn còn làm việc hết sức mình cho anh em đồng đội, đồng ngũ. Đó là ý nghĩa của danh hiệu "niên trưởng" trong bài viết này để cho tuổi trẻ và thế hệ nối tiếp noi theo.


NT. Nguyễn Văn Ức

2. Diễn tiến bầu chức Trung Tâm trưởng hôm nay đã phải trước hết thông qua ý kiến của vài vị về việc "có đóng niên liễm mới được bầu phiếu" mà lần họp định kỳ 12/8/2017 trước đó đã nêu. NT. Vũ Trọng Mục và NT. Cai Văn Trung là hai vị tiêu biểu cho việc bảo lưu ý kiến nêu trong ngày họp hôm đó và được lập lại trong ngày bầu cử (tạm gọi nhóm A). Phản bác nhẹ nhàng ý kiến của hai vị chủ trương "có đóng niên liễm mới được bầu phiếu" có một số vị hiện diện trong phòng hội, nhưng tiếng nói tiêu biểu phải được kể là NT. Nguyễn Văn Ức và NT. Nguyễn Quang Cảnh (tạm gọi là nhóm B). Sự phản bác của nhóm B nêu rõ không phải "đóng niên liễm" mà là "sự sinh hoạt chung" quan trọng hơn. Sự phát biểu của nhóm A và phản bác của nhóm B đã phải trải qua 1 giờ 45 phút trước khi việc bầu cử được chính thức tiến hành và diễn tiến êm đẹp.
NT. Vũ Trọng Mục

3. Cả hai ý kiến A và B đều có lý lẽ xác đáng của nó. Sự phân tích sau đây có thể giúp cho những ai không theo dõi các buổi họp đều đn sẽ rõ hơn. Khi nhóm A đặt tiền đề "có đóng niên liễm mới được bầu", nhóm này đã giải thích rõ ràng tại sao họ chủ trương như vậy khi họ nêu "trận chiến gió tanh mưa máu" thường xuyên và dai dẳng tại miền Nam California! "Phe ta" những người đã từng chết sống với lập trường Quốc Gia, với  lý tưởng Tự Do, là thành phần đấu tranh từ trong khối người Việt tị nạn không chấp nhận chế độ cộng sản nhất định phải đề phòng Việt cộng và Việt gian, không thể để cho bất cứ một tên nào từ bên kia lằn ranh Quốc Cộng lại có lắm tiền, nhiều mưu, quyết ăn thua đủ tranh cho được chức Trung Tâm Trưởng của một Trung Tâm Điều Hợp ở một vùng rất quan trọng như Tây Nam Hoa Kỳ và từ đó khai triển kế hoạch phá nát các lực lượng giương cao Cờ Vàng tại vùng này
NT. Phạm Đình Khuông


4. Trở lại ý kiến nhóm B cũng được người theo dõi khách quan cho đó không có gì sai. Dựa trên quan điểm đấu tranh, việc "đóng niên liễm" là một khiá cạnh của "chiến thuật", trái lại "việc sinh hoạt chung" giữa các tổ chức, đơn vị với nhau và từ cấp nhỏ lên cấp trung ương là một bước tiến "chiến lược".  Nói rõ là nguồn lực tác động trên sự tạo thành những nhóm liên kết có tổ chức mà Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại rất cần hiện nay sau khi qua bao thăng trầm của sự đố kỵ do "tại... bị..." làm tủi vong linh những Anh Hùng Tử Sĩ VNCH, làm chậm đi nhiều thập niên thời cơ của tinh thần Ngày Quân Lực 19 tháng 6 tạo dựng thế vững mạnh trong cộng đồng người Việt tị nạn...


Tổng Thư Ký Nguyễn Hữu Thắng cũng là Thư ký của Ban Bầu Cử 
đọc hai văn thư Ủy Quyền của hai tổ chức Liên Hội Cựu Chiến Sĩ 
đã từng sinh hoạt chung với Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ

5. Cuộc thảo luận tuy nhẹ nhàng nhưng cũng có phần căng thẳng đôi chút... Tuy nhiên sau lời xin lỗi vì đã làm phiền một số vị hiện diện của NT. BĐQ Cai Văn Trung và sau cái bắt tay của NT. BĐQ Cai Văn Trung và NT. BĐQ. Nguyễn Quang Cảnh -cái bắt tay thật sự hạnh phúc của những người lính trận của QLVNCH luôn thể hiện được "tình huynh đệ chi binh": người lính ra trận là đã biết mình sẽ chết cho Đất Nước, và khi đội pháo Đỏ tiến lên cứu Bạn đã biết mỉnh sẽ chết cho Bạn, "cuộc đời người lính trận năm xưa như anh không có gì ước mơ đâu em" không ngoài năm chữ "tình huynh đệ chi binh" luôn là bóng dáng của người em gái hậu phương ở chiến tuyến- một cuộc biểu quyết diễn ra thật nhanh tạo thuận lợi cho cuộc bầu chọn Trung Tâm Trưởng. Ngay sau đó một Ban tổ chức Bầu Cử Trung Tâm Trưởng được hình thành với NT. Vũ Trọng Mục (do NT. Cai Văn Trung đề cử) làm Trưởng Ban, CH. Nguyễn Hữu Thắng, Thư Ký; CH. Phòng Tít Chắng, Điều hợp viên; CH. Nguyễn Thành Điểu được đề cử vào vị trí Điều hợp viên nhưng từ chối vì bảo lưu chủ trương lưu nhiệm Ban Chấp Hành thêm một nhiệm kỳ hơn là bầu mới; NT. Phạm Văn Thuận, Điều Hợp viên.NT. Nguyễn Quang Cảnh

6. Trên đây là diễn tiến của giai đoạn thảo luận 1 giờ 45 phút trước khi cuộc biểu quyết với đại đa số người tham dự có mặt tại chỗ đều được công nhận là cử tri hợp lệ, gồm cả một ít vị từng sát cánh sinh hoạt nhưng không đóng niên liễm cho Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ, chướng ngại duy nhất đã vượt qua như đã nói trên. 


Công điện của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San DiegoGiấy Ủy Quyền của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH 
San Fernando Valley và Vùng Phụ Cận


7. CH. Bùi Đẹp (hay Richard Bùi Đẹp) kể từ 1 giờ trưa hôm nay cùng toàn Ban Chấp Hành Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ không còn tại chức để trao quyền cho Ban Bầu Cử vừa lập nên. Một danh sách đang được đề cử ứng viên chức vụ Trung Tâm Trưởng gồm CH. Bùi Đẹp, và sau đó CH. Nguyễn Thành Điểu được đề cử, tuy nhiên vị sau này lại từ chối vì vẫn giữ ý kiến lưu nhiệm Ban Chấp Hành thêm một nhiệm kỳ hơn là bầu mới. Khi danh sách được đóng lại để cho bước kế tiếp là bầu bằng thể thức đếm đầu cử tri, ứng cử viên chỉ còn CH. Bùi Đẹp và việc bầu phiếu vẫn tiến hành theo bảng niêm yết phiá dưới.Phó Thị Trưởng Garden Grove cũng là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nhưng phát biểu với tư cách Hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại trong cuộc bầu cử Trung Tâm Trưởng hôm nay

8. Khi "luật chơi Dân Chủ" được áp dụng đúng mức tại cuộc bầu cử này, cho phép 33 phiếu của tổng số cử tri hiện diện, cùng với một giấy uỷ nhiệm cho NT. Nguyễn Quang Cảnh, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Fernando Valley và Vùng Phu Cận (200 chiến sĩ, như ông cho biết), trên văn kiện Uỷ Quyền có ghi danh của toàn Ban Chấp Hành của tổ chức Liên Hội, và một thư của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego do Chủ tịch Liên Hội là NT. Hoàng Văn Nhạn gửi cho Ban Bầu Cử. Hai văn kiện được đọc lên cho mọi người nghe và trưng ra cho mọi người thấy là một minh chứng việc làm đúng đắn của Ban Bầu Cử do NT. Vũ Trọng Mục làm Trưởng Ban. Ngoài các vị Niên trưởng ở cấp Trung ương Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, các vị Tổng Hội Trưởng và nhiều vị là Chủ tịch của tổ chức đấu tranh Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, là Hội trưởng, cựu Hội trưởng, Cố vấn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát dân cử và nhất là vị Chủ tịch Cộng Đồng của ngót 10 ngàn phiếu bầu của người Việt tị nạn tại Miền Nam California. Họ đồng thời là những chứng nhân của cuộc bầu cử hôm nay.

9. Trên bảng niêm yết bắt đầu lúc 1:00 PT của Ban Bầu Cử và ở phần C. Kết quả Bầu Cử vào lúc 2:10 pm PT được ghi nhận như sau: "Toàn thể đồng tín nhiệm CH. Bùi Đẹp giữ chức vụ Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại."


Bảng niêm yết kết quả bầu chức vụ Trung Tâm Trưởng 
ngày 27/8/2017 tại Văn phòng của Trung Tâm, 
Garden Grove, Nam California


10. Cuộc bầu cử chức vụ Trung Tâm Trưởng đã kết thúc lúc 2:30 trưa, sau đó là bữa ăn đạm bạc nhưng thân mật do Bếp trưởng Bùi Hoa của Trung Tâm thết đãi như thường lệ trong mỗi buổi sinh hoạt của Trung Tâm.


Các nhà hoạt động cộng đồng, các đại điện Hội đoàn thường xuyên sinh hoạt với Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ vẫn muốn lưu lại một kỷ niệm: Ca sĩ Quỳnh Hoa, nhà hoạt động cộng đồng cũng là một nghệ sĩ thay mặt những người có mặt hôm nay tặng hoa cho CH. Bùi Đẹp để đánh dấu nhiều thành quả của một nhiệm kỳ đã qua và mở đầu thêm một nhiệm kỳ đang đè nặng trên vai anh. Những nụ cười tươi mát trên môi xinh cùng với lẵng hoa tươi đẹp từ những người có tấm lòng với nhau, với cộng đồng và với tương lai của tuổi trẻ Việt Nam cho đất nước đã là một niềm hy vọng của tình đoàn kết và sát cánh sẽ làm nhẹ gánh nặng trên vai tân Trung Tâm Trưởng Bùi Đẹp...

11. Hình bầu cử chức vụ Trung Tâm Trưởng TTĐHTNHK ngày 27/8/2017 tại VP Trung Tâm

https://goo.gl/photos/vkZUX3iWoU4tDX4c6
Xem thêm ảnh tại đâyẢnh lưu niệm ngày 27/8/2017 bầu Trung Tâm Trưởng nhiệm kỳ 2017-2020

******

Kính chúc quý V, quý Chiến hữu và Hậu duệ, quý Thân hữu yêu lính ngày xưa ấy mọi điều an lành. Xin mượn thơ Tô Thuỳ Yên để thay lời cám ơn:

"Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cám ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi"

 (Cám ơn người lính Đinh Thành Tiên tức nhà thơ Tô Thuỳ Yên)

Không vì những xốn xang của Cuộc đời nhỏ bé này mà quên lãng công việc góp phần vào sự nghiệp chung của toàn dân -dẹp bỏ cho được chế độ cộng sản trong nước- là bước đầu cho một Việt Nam được Dân Chủ, Tự Do, bảo toàn lãnh thổ và người dân được hạnh phúc thật sự. Và xin ghi lại "Cuộc đời này" gửi "theo gió cho mây ngàn bay" để thay lời tạm biệt.

Cuộc đời này với những kỷ niệm còn dang d
Niềm yêu thương dẫu có sầu có than thở
Trọn kiếp đời vẫn giữ mình tử tế...
Với nhau - với tất cả người người

Kiếp sau và sau nữa nếu được vào đời
Anh nguyện cũng trở thành lính trận,
Được chết cho quê hương

Em cũng nguyện thành người yêu lính chiến
Cho dù gian khổ...
Cùng với nhau - đi hết đoạn đường
Hạnh phúc nào cũng có đau và có thương

nlts


​Hoàng Thuỵ Văn
Monday, August 21, 2017

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TÂY NAM HOA KỲ/TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HN - TRẠI HÈ 'HUYNH ĐỆ CHI BINH KỲ 3", 2017

TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TÂY NAM HOA KỲ/TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HN - TRẠI HÈ 'HUYNH ĐỆ CHI BINH KỲ 3", 2017Hoàng Thuỵ Văn


Little Saigon - 19/8/2017 - Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại tổ chức "Trại Hè Huynh Đệ Chi Binh" hôm nay tại Garden Grove Park, Nam California từ 10 giờ sáng và kéo dài một thời lượng 5 giờ. Đây là buổi họp mặt picnic vào mùa hè hằng năm, Kỳ 3, 2017 quy tụ rất đông chiến hữu và thân hữu của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại và các tổ chức bạn trong vùng.


Lễ chào cờ Việt - Mỹ và Phút mặc niệm


Ban văn nghệ hợp ca "Chiến Sĩ Vô Danh" 
ngay sau Phút mặc niệm trong Lễ chào cờ


Nghi thức chào kết thúc bài hát "Chiến Sĩ Vô Danh" 
trong Lễ chào cờ 

1. Trong buổi picnic có sự tham dự của Phó Thị Trưởng Garden Grove Bùi Thế Phát, cũng là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, có phu nhân đi cùng. Ngoài ra người ta cũng nhận thấy có sự tham dự của NT. Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch HĐĐH Tập Thể CSVNCHHN, cũng là Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ TPB & QP VNCH; NT. Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG VNCH. Các Niên trưởng đều được quý phu nhân đi cùng. NT. Trần Quan An, Chủ tịch HĐGS Tập Thể CSVNCHHN và phu nhân là bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California; NT. Vũ Trọng Mục, Khoá 5 Vì Dân, cố vấn TTĐiều Hợp TNHK; NT. Cai Văn Trung, UV. Giám Sát TT Điều Hợp TNHK... 


Món cơm chiên Trung Tâm Tây Nam tại chỗ với đầu bếp Bùi Hoa

2. Một điều đặc biệt tại Garden Grove Park hôm nay có diễn ra một trận đấu bóng tròn địa phương đã thu hút lượng khách đến xem thật đông và sự kiện không còn chỗ trống tại các bãi đậu xe xẩy ra rất sớm. Đến giờ khai mạc buổi picnic cũng khiến có vài ý kiến e ngại rằng trễ giờ khai mạc và sinh hoạt Trại Hè sẽ trống. Tuy nhiên kết cục giờ khai mạc cũng không có gì đáng phiền hà và hình ảnh cho thấy âm nhạc vui tươi từ nhạc tình của lính và người yêu lính chiến năm xưa "là chấp nhận thương đau, là chấp nhận đau thương...", âm điệu của lời ca thật da diết...từ giọng ca L Ngọc được khuếch đại trên âm lượng 40 dB cũng đủ làm át tiếng ồn ào của các sinh hoạt quanh đây. Trên 500 khẩu phần dự trù của nhà bếp dành cho khách tham dự cuối cùng cũng đã được tiêu thụ hết. Hẳn nhiên BTC còn có người chưa được dùng đến món "Chicken Drums BBQ Grilled with Hot Sauce" đi kèm với Heineken Premium Light thì không có món nào hơn ở tiệc ngoài trời như thế này. Đó là thức ăn ngon và bổ dưỡng của bếp trưởng Bùi Hoa và các phụ nữ của Ban Ẩm Thực Trung Tâm Điều hợp Tây Nam Hoa Kỳ. Bàn tiếp nhận tiền tặng do CH. Phạm Hoàn đảm trách  3. Có thể nói Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ có vài điểm nổi trội như có một địa điểm làm trụ sở (chung), một ban Văn nghệ làm đầu cầu cho các sinh hoạt và tập dượt hằng tuần. Những cựu quân nhân này muốn dùng sinh hoạt văn nghệ như một phương thức để cổ vũ tinh thần "người lính QLVNCH" để đồng hành với người dân yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước đòi hỏi quyền được sống của con người (như cuộc tranh đấu của người dân Hà Tĩnh chống tội ác Formosa). Họ cũng như tất cả người Việt tị nạn không chấp nhận chế độ CSVN muốn yểm trợ ít ra về mặt tinh thần sự tranh đấu cho lẽ phải của người dân trong nước Việt Nam là quê hương đầu đời của họ khi những người dân này là nạn nhân khốn khổ của những vụ đàn áp của chế độ cầm quyền! Họ cũng muốn nói lớn cho người dân bản địa biết và hy vọng đó là một trong nhiều tiếng chuông cảnh tỉnh cho một sự đồng cảm của những nhà hoạch định chính sách quốc gia.Trung Tâm Trưởng Richard Bùi Đẹp đọc diễn văn khai mạc


Picnic là cách tốt nhất để tận hưởng sự vui buồn của cuộc sống và dành thời gian cho một chút riêng mình, cho gia đình và bạn bè với "tình huynh đệ chi binh"... (Mời xem số 8)

4. Người ta cũng nhận thấy có sự hiện diện của HĐQT Tượng Đài và Đền Thờ Đức Thánh Trần, Little Saigon, quý ông Hứa Trung Lập và ông Lê Quang Dật; VB. Tsu A Cầu, THT Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam; NT. Trần Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Nữ Quân Nhân; KQ. Lê Văn Sáu, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; Phu nhân NT. Cổ Tấn Tinh Châu; LH. Chung Tử Ngọc, Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật Nam California và các Lôi Hổ; VB. Nguyễn Phúc Ái Đỉnh, HT. Hội SVSQ Trường VBQG Việt Nam Nam California; HQ. Phạm Văn Lăng, Hội Trưởng Hội HQ Cửu Long Nam California; KQ. Trần Việt Hùng và Hội AH Không Quân Miền Trung California; Hội AH SVSQ Khoá 5 Vì Dân & TS. Nguyễn Đức Hoà, Đoàn Hậu Duệ; BĐQ. Ngô Dư, HT. Hội Biệt Động Quân Nam California và người bạn đời bế cháu ngoại trên tay; Liên Khoá Không Quân 72 & 73 có nhiều ảnh lưu niệm; TG. Nguyễn Hoàng Dũng, HT. Hội Thiết Giáp Nam California. Quý CH. Đoàn Ngọc Đa và Hoàng Tấn Kỳ thuộc Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng... Kể ra bấy nhiêu đó để những chiến hữu lỡ dịp lần này sẽ không quên lần sau của tình "huynh đệ chi binh."NT. Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch HĐĐH Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại 
được mời phát biểu

5. Nhưng quan trọng nhất trên căn bản một "lực lượng quần chúng" (thay vì một thành phần binh lực của VNCH trong thời chiến tranh trước đây)có "ý thức không chấp nhận chế độ cộng sản" để thay vũ khí đấu tranh bên cạnh người dân không chấp nhận Chủ nghĩa Cộng sản của nước sở tại. Họ "có ý thức" vì họ tới giờ phút này vẫn chống trả cộng sản Việt Nam (hay Việt cộng mà biểu tượng là "cờ đỏ sao vàng"), khi chế độ này đưa cánh tay nối dài tiếp tục đường lối tuyên truyền cộng sản qua Nghị quyết 36 của họ đối với người tị nạn không chấp nhận chế độ CSVN (biểu tượng "cờ vàng ba sọc đỏ"). Hẳn nhiên khối người tị nạn phải chống trả bởi vì chế độ cầm quyền trong nước không có tư cách và khả năng điều hành công cuộc "bảo quốc an dân" cho 90 triệu dân trong nước mà còn mạnh tay trong hành động khủng bố và giết hại người dân hiện nayBan văn nghệ Trung Tâm ĐHTNHK hợp ca nhạc khúc "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang

6. Đứng trước đại nạn "thù trong giặc ngoài", người dân trong nước đã xác định nhóm thủ lãnh Ba Đình là "hèn với giặc, ác với dân"! Vấn đề Việt Nam hiện nay tựu trung trên ba lĩnh vực, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam làm hỏng cả ba bởi vì đảng của họ "lãnh đạo" bởi những người không kiến thức, vô tâm và tham ô lại vận hành một bộ máy cầm quyền không lồ cũng tham ô, vô tâm và kiến thức chọc cười thế giới y như nhau

- Quốc phòng không giữ được lãnh thổ và lãnh hải, tô giới trá hình do Hoa Nam Tình Báo Cục điều hành mọc lên các nơi, người ta nghĩ đến một "đạo quân thứ năm" khó gỡ! 

- Chính trị độc đoán và võ đoán trên căn bản người thông minh phải tùng phục kẻ ngu dốt đã sinh ra vấn nạn tham ô lan tràn và cúi đầu để tranh giành địa vị triệu phú và tỉ phú đô la trong quyền lực đảng trị chứ không hề lo cho dân cho nước. 

- Giáo dục là nguyên khí của quốc gia, cửa ngõ cho nếp sống văn minh và giữ gìn từng mảng văn hoá từ bao đời qua bao thăng trầm của lịch sử, hãy nhìn vào thực trạng chế độ CSVN đã tạo ra tình trạng nhân cách con người Việt Nam không còn giá trị để biết "Việt Nam sẽ không còn là Việt Nam" chỉ là vấn đề thời gian!! Ban văn nghệ Trung Tâm ĐHTNHK hợp ca nhạc khúc "Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ", Thơ Hoàng Phong Linh, Nhạc Nguyễn Ánh 9

7. Chương trình dưới sự điều khiển tổng quát của KQ. Bùi Đẹp, CH. Nguyễn Hữu Thắng. Tiếp tân: NT. Vũ Trọng Mục, CH. Phạm Huy Hoàn. MC. Nghi lễ: HQ. Đinh Quang Truật. MC. Văn Nghệ: KQ. Lê Kim Cương, Ca sĩ Quỳnh Hoa, Ca sĩ Tuyết Hạnh. Ban nhạc: CH. Trần Anh Tuấn và Tuyết Hạnh. Trung Tâm ĐHTNHK còn có LH. Nguyễn Thành Điểu, Trung Tâm Phó, và nhiều chiến hữu khác đang tham gia các công tác nặng nhọc, phục vụ cho nhà bếp và treo bảng hiệu đã có mặt từ 8 giờ sáng. Và một thành phần rất quan trọng đoàn phụ nữ áo thun màu olive và quần treillis hoa rừng trong Ban ẩm thực.Nhạc khúc "Sáu Mươi Năm Cuộc Đời" do Hậu Duệ Đền Hùng múa

8. Trong lời phát biểu khai mạc Trung Tâm Trưởng cũng là Trưởng Ban Tổ chức Trại Hè Kỳ 3 hôm nay, KQ. Bùi Đẹp đã cho thấy được sức sống của lớp người trai năm xưa, nay đã hoa râm và bạc mái đầu. Cảm tưởng của người lính QLVNCH cho dù có những giờ phút thư giản sau những ngày dài làm việc vùi đầu công việc có lợi ích cho cộng đồng của những người tị nạn mà những người có mặt hôm nay là một thành phần. Và xin nhớ cho rằng những người này đã chiến đấu và tiếp tục tranh đấu không phải cho riêng họ vì họ đã có cuộc sống tương đối ổn định hiện nay, có credit trong nhà băng của họ đủ sống cho gia đình họ cho đến hết đời. Họ chọn lựa thế đấu tranh hiện nay với mục tiêu xác quyết là đồng hành với người dân yêu chuộng tự do, dân chủ trong nước để chống chế độ CSVN. Chế độ này đang làm hại đất nước và đồng bào của họ từ bấy lâu nay và hiện giờ đang chuyển tài sản ăn cắp của dân ra nước ngoài để khi có biến do Trung cộng sắp đặt là trốn chạy khỏi nước để mặc cho binh lực của Trung cộng vào cướp Việt Nam. Đó là phương sách bán nước theo "mánh lới" của cộng sản. 

Xin mời xem một trích đoạn được ghi nhận từ lời phát biểu của Trưởng BTC như sau: 

[Picnic là cách tốt nhất để tận hưởng sự vui buồn của cuộc sống và dành thời gian cho một chút riêng mình, cho gia đình và bạn bè với "tình huynh đệ chi binh"...

... Và hôm nay cũng là Ngày Nhân Đạo Thế Giới ("World Humanitarian Day", gọi tắt là "WHD"), ngày lễ Quốc tế được công nhận và cho dành riêng cho các nhân viên làm việc cho công tác Nhân đạo và những người đã bị thiệt mạng khi phục vụ cho công tác cao cả này. Nghị quyết mang tên A/63/L.49 ký ngày 19 August 2016 do sự bảo trợ của Thuỵ Điển, quốc gia Hội viên Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc sau khi vụ đánh bom giết chết ông Sergio Vieira de Mello, Đặc Sứ của vị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc năm 2003 tại Iraq và 21 nhân viên thuộc Phái b của ông tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Baghdad.]

{World Humanitarian Day is a day dedicated to recognize humanitarian personnel and those who have lost their lives working for humanitarian causes. It was designated by the United Nations General Assembly as part of a Swedish-sponsored GA Resolution A/63/L.49 on the Strengthening of the Coordination of Emergency Assistance of the United Nations,[1] and set as 19 August. It marks the day on which the then Special Representative of the Secretary-General to Iraq, Sérgio Vieira de Mello and 21 of his colleagues were killed in the bombing of the UN Headquarters in Baghdad.}Hậu Duệ Đền Hùng với nhạc khúc "Thuỷ Thủ Và Biển Cả"

9. Sau đó NT. Nguyễn Văn Ức được mời phát biểu cảm tưởng, trọng tâm của nếp sinh hoạt Trại Hè là khơi dậy tình "huynh đệ chi binh" trong QLVNCH đã có từ trước.Ban ẩm thực của Trung Tâm đang tiếp thức ăn cho khách tham dự

10. Các phóng viên truyền thông, báo chí Việt ngữ trong vùng và cộng đồng mạng, trong số đó có các phóng viên Thanh Huy, Thanh Phong, Nguyên Huy, Nguyễn Viết Hưng...Một góc nhìn khác nơi Ban ẩm thực tiếp thức ăn cho khách tham dự

11. Phần văn nghệ gồm một số ca khúc đơn ca và hợp ca, xin lướt qua một số bài tiêu biểu: Tuyết Nga HQ với "Hoa Biển" - Ca sĩ Hạnh Cư với "Mời Anh Về" - Lệ Ngọc với "Trăng Tàn Trên Hè Phố" - Tuyết Hạnh và Tuấn Khải song ca "Bắc Đẩu" - KQ. Nguyễn Việt Hùng với "Tạ Ơn Em" và "Một Chuyến Bay Đêm" - Hai Nghèo với "Con Đường Xưa 'bây' đi" - "Mẹ Việt Nam Ơi! Chúng Con Vẫn Còn Đây"... Ban văn nghệ TTĐHTNHK với "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" - Ban múa Hậu Duệ Đền Hùng với nhạc khúc "60 năm cuộc đời", "Thuỷ Thủ và Biển Cả", và một vũ điệu Ấn Độ của bé 7 tuổi - CH. Nguyễn Thắng với "Lính Xa Nhà" - CH. Nguyễn Văn Thuận với nhạc lính "Trên Bốn Vùng Chiến Thuật" - Ca sĩ Quỳnh Hoa với "Mùa Hoa Phượng" - Tường Vy với "Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm" - Chương trình văn nghệ ngoài cây nhà lá vườn của TTĐHTNHK trong các màn hợp ca còn có sự tăng cường của các giọng ca trong cộng đồng như Hạnh Cư, Tuấn Khải, Huỳnh Anh, Phạm Hoàng; và thành phần nồng cốt ca nhạc của TT ĐH TNHK như KQ. Lê Kim Cương, Tuyết Hạnh, Quỳnh Hoa  là những giọng ca đã từng đứng vững trên sân khấu khá lâu.Một điệu ngũ cung bài "Lý Qua Cầu", dân ca miệt vườn 
do ca sĩ Kim Cương trình bày, đứng bên là ca sĩ Quỳnh Hoa, 
Keyboard operator/Trưởng Ban nhạc Tuấn Trần 
và một guitarist của Ban nhạc (xem 12)

12. Đặc biệt với KQ/ca sĩ Lê Kim Cương bằng một thể loại Ngũ âm với âm hưởng Miền sông nước Cửu Long, điệu "Lý Qua Cầu", trong đó người ta nghe được giọng hát rất là Kim Cương thay cho tiếng nói của người lính năm xưa rằng "Anh thấy em nhỏ xíu anh thương!" - "Bằng lòng đi em!"- "Mình ngồi bên nhau!"... Đó là lời tình tự quê hương của tuổi rất trẻ đầy tình người và tình yêu lứa đôi vùng Đồng Nai Cửu Long hay Nam Kỳ Lục Tỉnh, tồn tại cùng trong ký ức người dân với thể loại mới: bát cung những tình khúc cho lính của Lam Phương, Trần Thiện Thanh, Anh Bằng ... đã sống mãnh liệt với thể chế Việt Nam Cộng Hoà của người dân Miền Nam tự do cho đến ngày hôm nay...


Ảnh lưu niệm Trại Hè Huynh Đệ Chi Binh Kỳ 3, 2017 
ghi nhận vào lúc 2:19 pm PT cũng là lúc dọn dẹp 
để kết thúc chương trình

13. Photo link: Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ - Trại Hè Huynh Đệ Chi Binh Kỳ 3, 2017

https://goo.gl/photos/PQq4pyeTY9yjo4Jn8


Kính chúc quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu, quý Bạn Hậu Duệ, và quý Thân Hữu của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Hải Ngoại mọi điều an lành và tăng thêm sự đoàn kết sau lần vui vẻ bên nhau trong thời gian ngắn ngủi của Trại Hè Huynh Đệ Chi Binh Kỳ 3 này và hẹn sẽ gặp nhau lần tới.

​Hoàng Thuỵ Văn
Email: van.hoangthuy@yahoo.com​