Tuesday, February 28, 2017

SELECTION OF PICTURES

SELECTION OF PICTURES

2017-2018 Copyright by Thuy Van

              - Model: Comay N. Linh  

and more...


112.
111.


110.
109.
108.


107. 106.105. 104.


103.


102. 101. 100.   99.


98.97.96.95.94.93.92.


91. 90. 89.
88.

87.86. 85.84.83.82. 81. 
80. 79.


78.77.

76. 


75. 74. 73. 72. 71.
70. 

69.68.
67.66.65.
64. 63.62. 
61.60. 
59.58. 


57. 
56. 
55.


54.53.52.51.50.
49.48. 47. 46.45.44.43.
42.
41.Người nghệ sĩ với lời cảm tạ nhẹ nhàng 

sau mỗi lần trải hồn mình trong thơ...40. 


39.38.37. 36.
35.
34.

33.  


               
32.31. 30.29. 


28. 


27. 


26. 
25. 


24.23.


22.

21. 

20.

19.


18.


17.

16.


15.


14.


13.12.


11. 10.


09.


08.


07.


06.


05.


04.03.


02.


01.


00.Và xin ghi lại "Cuộc Đời Này" gửi "theo gió cho mây ngàn bay" để thay lời tạm biệt.


Cuộc đời này với những kỷ niệm còn dang d
Niềm yêu thương dẫu có sầu có than thở
Trọn kiếp đời vẫn giữ mình tử tế...
Với nhau - với tất cả người người

Kiếp sau và sau nữa nếu được vào đời
Anh nguyện cũng trở thành lính trận,
Được chết cho quê hương

Em cũng nguyện thành người yêu lính chiến
Cho dù gian khổ...
Cùng với nhau - đi hết đoạn đường
Hạnh phúc nào cũng có đau và có thương

nlts

(Thay một Lời Nguyện Ước năm xưa đến nghìn sau...)Copyright by ThuyVan Hoang & Comay N Linh