Saturday, March 12, 2016

TỔNG QUÁT VỀ BIẾN CỐ TẾT MẬU THÂN (1968) -- TRẦN GIA PHỤNG

[LGT: Nhà biên khảo Lịch Sử Trần Gia Phụng đang phổ biến một loạt biên khảo công phu qua những dẫn chứng giá trị coi như thêm một cống hiến trong cuộc đời góp phần truyền đạt môn Việt Sử cho giới trẻ dưới nền Giáo Dục Quốc Gia Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hoà và gìn giữ cho đời không mai một trước nạn Cộng sản hiện nay những biên khảo có giá trị sử học. Và đây là bài biên khảo thứ nhất.] HTV


TỔNG QUÁT VỀ BIẾN CỐ TẾT MẬU THÂN (1968)

 

                                                                                       Trần Gia Phụng

1.   LÝ DO CỘNG SẢN MỞ CUỘC TỔNG TẤN CÔNG

Cộng sản Việt Nam chưa một lần lên tiếng về lý do cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân.  Chỉ biết quyết định “tổng công kích và tổng khởi nghĩa” Tết Mậu Thân được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp Trung ương (BCHTƯ) đảng Lao Động (LĐ) khóa 3 tại Hà Nội vào tháng 1-1968.   Trong phần “Phương hướng và nhiệm vụ của ta trong thời kỳ mới” của nghị quyết nầy, đảng LĐ cho rằng cần phải tổ chức “tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định, đạt tới mục tiêu chiến lược mà đảng ta đã đề ra là: a) Tiêu diệt và làm tan rã tuyệt đại bộ phận quân ngụy, đánh đổ ngụy quyền các cấp, giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân. b) Tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh của Mỹ, làm cho quân Mỹ không thực hiện được các nhiệm vụ chính trị và quân sự của chúng ở miền Nam. c) Trên cơ sở đó, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải chịu thua ở miền Nam, chấm dứt mọi hành động chiến tranh đối với miền Bắc...” (http://cpv.org.vn/cpv/. )

“Tổng công kích" là một từ ngữ trong lý thuyết cách mạng cộng sản Trung Hoa (Trung Cộng), có ý nghĩa là tổng tấn công.  Còn "tổng khởi nghĩa" là từ ngữ Việt Nam chỉ những cuộc nổi dậy chống ngoại xâm trong lịch sử, và đã được Việt Minh cộng sản sử dụng để gọi cuộc cướp chính quyền của họ vào năm 1945. 

Những mục tiêu ghi trong nghị quyết trên đây không phải là lý do đầy đủ đưa đến việc tổng tấn công Tết Mậu Thân.  Dựa trên diễn tiến chính trị và chiến cuộc cho đến cuối năm 1967, nguyên nhân cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân có thể như sau:

THAM VỌNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN Ở BẮC VIỆT NAM:  Tại Liên Xô, trong Đại hội thứ 20 của đảng CS tại Moscow từ 14 đến 25-2-1956 , Nikita Khrushchev đưa ra chính sách sống chung hòa bình giữa các nước không cùng chế độ chính trị.  Chủ trương nầy bị Trung Cộng (TC) phản đối.  Tại Bắc Việt Nam (BVN), trong đảng LĐ xuất hiện hai khuynh hướng mâu thuẫn nhau: 1)Nhóm bảo thủ cứng rắn theo TC, phản đối chủ trương của Khrushchev, do Lê Duẩn lãnh đạo. 2) Nhóm tán thành chủ trương của Khrushchev mà Võ Nguyên Giáp được xem là người đứng đầu.  Cuộc tranh chấp trong nội bộ đảng âm ỷ nhiều năm thành vụ án “chống đảng”. Nhóm cứng rắn thắng thế.

Nhóm nầy chủ trương đánh mạnh ở Nam Việt Nam (NVN), thống nhứt đất nước bằng võ lực, nghĩ rằng nếu mở cuộc tổng tấn công thì sẽ được nhân dân NVN ủng hộ, đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.  Nhóm cứng rắn tin tưởng chắc chắn sẽ thắng lợi, đến nỗi in sẵn giấy bạc để thay tiền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).  Khi chiến dịch bắt đầu, Lê Đức Thọ vào NVN, giữ vai trò phó bí thư Trung ương cục, phụ tá cho Phạm Hùng, cho đến tháng 5-1968 mới trở ra Bắc vì thấy không thành công. (Huy Đức, Bên thắng cuộc, tập II: Quyền bính, Saigon: Osin Book, 2012 (bản điện tử), tr. 100.) 

PHÁ HỦYCHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA:  Tại NVN, ngày 1-4-1967 hiến pháp được ban hành, làm nền tảng cho sự thành lập chính thể Đệ nhị Cộng hòa, đồng thời chấm dứt giai đoạn khủng hoảng chính trị kéo dài trong ba năm (1964-1966).  Cộng sản quyết mở cuộc tổng tấn công vào đầu năm 1968 nhằm sớm phá hủy hệ thống chính quyền VNCH mới được tái xây dựng, tiếp tục tạo khó khăn và gây bất ổn cho VNCH. 

GÂY DƯ LUẬN TẠI HOA KỲ: Khi Hoa Kỳ tham chiến trực tiếp tại Việt Nam, giới lãnh đạo BVN nhận thức rõ khó có thể chiến thắng được quân đội Hoa Kỳ, vì quân đội Hoa Kỳ trang bị võ khí tối tân và hùng hậu.  Trong khi đó, tại Hoa Kỳ phong trào phản chiến càng ngày càng lên cao, nhứt là từ 1965 đến 1967. 

Quân đội Hoa Kỳ lúc đó gồm hai thành phần: 1) Quân nhân chuyên nghiệp, tự nguyện gia nhập quân đội.  2) Quân nhân động viên, gồm những thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự một thời gian tùy theo tình hình giai đoạn.  Gia đình những người thi hành quân dịch tham gia mạnh mẽ phong trào phản chiến, vận động đưa thân nhân về nước, tránh bị tai nạn chiến tranh.  Luật động viên ở Hoa Kỳ được bãi bỏ ngày 27-1-1973 (Ngày ký hiệp định Paris.)

Năm 1968 là năm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, dư luận dân chúng Hoa Kỳ rất nhạy cảm.  Cộng sản tin rằng tổng tấn công vào các thành phố ở NVN năm 1968, sẽ gây chấn động dân chúng Hoa Kỳ, làm gia tăng phong trào hòa bình và phản chiến, và sẽ tạo ảnh hưởng để chính phủ Hoa Kỳ sớm rút quân khỏi Việt Nam.

CHUẨN BỊ HÒA ĐÀM:  Cuộc vận động hòa bình do Hoa Kỳ khởi phát từ năm 1964, càng ngày càng lan rộng.  Đã đến lúc các bên đối đầu sửa soạn vào bàn hội nghị thương thuyết nên BVN mở cuộc tổng tấn công nhằm tạo thế mạnh trước khi vào hội nghị. (Trên thực tế, ngày 3-5-1968, Hoa Kỳ và BVN đồng ý sẽ gặp nhau tại Paris lần đầu vào ngày 10-5-1968.) (Đoàn Thêm, 1968 Việc từng ngày, Sài Gòn: Cơ sở Phạm Quang Khai, 1968.  California: Nxb. Xuân Thu tái bản, 1989, tr. 156.)

GÂY BẤT ỔN THÀNH PHỐ:  Một hiện tượng xã hội ít được chú ý là do chiến tranh càng ngày càng khốc liệt, vùng nông thôn bất ổn, nên mỗi năm có khoảng từ 500,000 đến 1 triệu dân nông thôn tránh bom đạn, bỏ ra thành thị tỵ nạn, sinh sống dưới sự kiểm soát của chính phủ VNCH. (Don Oberdorfer, Tet!, New York: Nxb. Da Capo, 1984, tr. 53.)  Lúc đó, ở nông thôn CS không có dân để trà trộn trốn tránh, cũng không có dân để tiếp tế nuôi ăn, lại thiếu thanh thiếu niên để bắt lính.  Vì vậy, CS đưa chiến tranh vào thành phố, làm cho dân nông thôn chạy ra thành thị quay về nông thôn, chận đứng làn sóng di chuyển từ nông thôn ra thành thị.

KHỐNG CHẾ MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG:  Lý do cuối cùng thúc đẩy CS Hà Nội tổ chức cuộc tổng tấn công là:  Khi mới thành lập năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng (MTDTGP) gồm đa số là đảng viên cộng sản miền Nam, kể cả những người gốc miền Nam ra Bắc tập kết rồi trở về, đồng thời có cả các thành phần thiên tả, không cộng sản, bất mãn chế độ VNCH, bỏ theo MTDTGP.  Sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh, những thành phần miền Nam không cộng sản trong MTDTGP dự tính muốn trở về hợp táp với tân chính phủ VNCH, nhưng chưa có cơ hội trở về vì tình hình miền Nam xáo trộn liên tục.  (Nguyễn Khánh trả lời phỏng vấn đăng trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn, Hoa Kỳ, số 112 tháng 5-1993.  Ngoài ra xin xem Gareth Porter, Vietnam, A History in Documents, New York: New American Library, 1981,  tt. 292-293, in lại bản dịch tiếng Anh thư của Huỳnh Tấn Phát gởi Nguyễn Khánh ngày 28-1-1965, do Nguyễn Khánh cung cáp.)

Giới lãnh đạo đảng LĐ ngoài Bắc không tin tưởng các thành phần nầy và cũng không tin tưởng những đảng viên CS gốc miền Nam trong MTDTGP.  Nếu cuộc tổng tấn công nhân dịp Tết 1968 thành công, sẽ là một thắng lợi quan trọng cho BVN.  Ngược lại, nếu cuộc tổng tấn công thất bại, và chủ lực của MTDTGP bị quân đội VNCH tiêu diệt, đối với đảng LĐ ở Hà Nội vẫn là điều có lợi, để đảng LĐ ở BVN gởi cán bộ và quân nhân từ BVN vào điền thế những đơn vị bị tiêu diệt, nắm gọn và điều khiển toàn bộ MTDTGP, mà không xảy ra tranh chấp nội bộ gay go.  Về sau, một số nhân vật trong MTDTGP công khai tố cáo âm mưu nầy của đảng LĐ, trong đó có bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, trong MTDTGP. (Stanley Karnow, Vietnam A History, New York: The Viking Press, 1983, tt. 544-545.)

Với những tính toán trên đây, dầu cuộc tổng tấn công thành công hay thất bại, đàng nào đảng LĐ ở Hà Nội cũng đều có lợi, nên họ không ngần ngại mở cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân.

2.   TÌNH HÌNH TRƯỚC CUỘC TỔNG TẤN CÔNG CỦA CSVN

TÌNH HÌNH BẮC VIỆT NAM:  Tại Bắc Việt Nam (BVN), vào đầu tháng 7-1967, ở Hà Nội diễn ra các cuộc họp quan trọng của Bộ chính trị và Quân uỷ TƯĐLĐ, duyệt xét kế hoạch phát động cuộc “tổng công kích và tổng khởi nghĩa” vào dịp Tết Mậu Thân (1968) (Don Oberdorfer, sđd. 54). Đại tướng CS Nguyễn Chí Thanh (NCT), uỷ viên Bộ chính trị, bí thư Trung ương cục miền Nam (TƯCMN), kiêm chính uỷ Quân giải phóng miềnNam, từ NVN ra Hà Nội dự họp, chết tại quân y viện 108 ngày 6-7-1967. 

Việc NCT bị đột tử có hai cách giải thích: 1) Theo Don Oberdorfer, sđd. tr. 42, thì NCT ở chiến trường miền Nam, bị trúng bom và bị thương ở ngực, được đưa qua Nam Vang, rồi về Hà Nội, và chết lúc 9 giờ sáng ngày 6-7-1967 tại bệnh viện 108 Quân đội. 2) Theo nữ ký giả Judy Stowe, trong bài, "Lịch sử chủ nghĩa xét lại tại Việt Nam", Đỗ Văn dịch, Phụ Nữ Diễn Đàn, số 136,1995. (Internet: http://members.aol.com/cahen/xetlai.htm), NCT ra Bắc họp.  Sau cuộc họp ngày 6-7 của Bộ chính trị và Quân uỷ trung ương, nội bộ ăn mừng.  Vì quá chén, đêm hôm đó NCT lên cơn đau tim và chết.   Tài liệu của Huy Đức, sđd tr. 96, cho biết sau buổi tiệc tối 5-7-1967, NCT bị chết sáng 6-7 tại bệnh viện Quân y 108 với kết luận của bệnh viện là “nhồi máu cơ tim”.  Lúc đó, có tin nói NCT bị đầu độc.

Sau tang lễ NCT, đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa đi Hungary dưỡng bệnh.  Võ Nguyên Giáp được xem thuộc thành phần xét lại thân Liên Xô, chống lại phe Lê Duẩn.  Tướng Giáp trở về Hà Nội vào ngày 29 Tết tức 28-1-1968.  Lúc đó, kế hoạch tổng tấn công Mậu Thân ở NVN đã được phe Lê Duẩn sắp đặt xong xuôi và nhất là những sĩ quan cao cấp thân cận với tướng Giáp trong Bộ Quốc phòng hay trong Quân ủy Trung ương đã bị phe Lê Duẩn loại bỏ. (Huy Đức, sđd. tt. 96-99.) 

Hồ Chí Minh (HCM) được đưa qua Bắc Kinh nghỉ dưỡng ngày 5-9-1967.  Bộ Chính trị triệu mời HCM về nước ngày 23-12-1967, rồi sau đó ông ta lại qua Bắc Kinh chiều 1-1-1968.  Lê Duẩn thay thế vai trò của HCM. (Huy Đức, sđd. tt. 97-98.)  Phạm Hùng được gởi vào Nam, thay thế NCT, giữ chức bí thư TƯCMN, điều khiển cuộc chiến. (James J. Wirtz, The Tet Offensive, New York: Cornell University Press, 1994, tr. 52.  Chính Đạo, Việt Nam niên biểu nhân vật chí, Houston: Nxb. Văn Hóa, 1997, tr.  447.)

Cũng từ giữa năm 1967, đảng LĐ bắt giam tất cả những thành phần “xét lại”, theo chủ trương sống chung hòa bình giữa những nước không cùng chế độ chính trị, nghĩa là những người trong nhóm không đồng ý với cuộc chiến xâm lăng NVN.  Đó là Hoàng Minh Chính (bị bắt ngày 27-7-1967), Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang (bị bắt cùng ngày 18-10-1967).  Đảng LĐ còn bách hại, khủng bố, cách chức, khai trừ ra khỏi đảng hay tù đày khoảng 43 đảng viên, cán bộ cao và trung cấp, trước khi mở cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân (1968).

Để chận đứng mọi mưu toan chống lại chủ trương chính sách của đảng LĐ, nhằm tiến hành cuộc tổng tấn công NVN, nhà cầm CS ban hành pháp lệnh ngày 10-11-1967, theo đó nhà nước sẽ phạt án từ giam giữ lâu ngày đến cấm cố nhiều năm, hoặc tử hình, những người phạm tội phản cách mạng, gồm có tội gián điệp, phá hoại, chuyển ra ngoài những bí mật quốc phòng hay tài liệu của nhà nước. (Don Oberdorfer, sđd. tr. 66.)

Nhân dịp qua Liên Xô tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười Liên Xô đồng thời để xin tăng viện, Lê Duẩn, bí thư thứ nhứt đảng LĐ, ghé Bắc Kinh, trình bày kế hoạch mới theo quyết định của Bộ chính trị đảng LĐ vào tháng 7-1967 và xin quân viện.

Trung Cộng hứa gởi qua BVN 300,000 quân kể cả lực lượng phòng không và công binh.  (Chính Đạo, Mậu Thân 68, thắng hay bại?, Houston: Nxb. Văn Hóa, 1998, tr. 32.)  Trung Cộng còn hứa cung cấp hỏa tiễn 107 ly, 240 ly, quân dụng, lương khô, thuốc men. 

Tại Moscow, Liên Xô chấp thuận cho BVN thêm đại bác 130 ly, chiến xa T54, phản lực cơ Mig 21 và các loại võ khí hạng nặng khác. (Hoàng Lạc, Hà Mai Việt, Nam Việt-Nam, 1954-1975, những sự thật chưa hề nhắc tới, Texas: 1990, tr. 77.)  Cũng trong dịp nầy, để một lần nữa chứng tỏ tình thân thiện Xô-Việt, những nhà lãnh đạo Xô Viết quyết định tặng HCM huân chương Lenin.

Theo thông lệ, khi gần đến năm mới, ngày 15-12-1967, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thông báo sẽ hưu chiến 24 giờ trong dịp lễ Giáng Sinh năm 1967, 24 giờ trong dịp Tết dương lịch năm 1968, và 48 giờ trong dịp Tết âm lịch Mậu Thân.  Cũng trong ngày nầy, MTDTGP đưa ra đề nghị hưu chiến 3 ngày trong dịp lễ Giáng Sinh, 3 ngày trong dịp lễ Tết dương lịch và 7 ngày trong dịp Tết âm lịch.  (Đoàn Thêm, 1968, sđd. tt. 286-287.)

Trong khi đó, ngày 28-12-1967, Bộ chính trị đảng LĐ họp phiên đặc biệt do HCM, từ Bắc Kinh trở về ngày 23-12, chủ trì, quyết định tổng tấn công, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi. (Huy Đức, sđd. tr. 98.)  Để làm lạc hướng dư luận và sự tính toán của các giới lãnh đạo Hoa Kỳ cũng như VNCH, vào ngày 30-12-1967 (trước Tết dương lịch 1968), bộ trưởng Ngoại giao Bắc Việt là Nguyễn Duy Trinh tuyên bố sẽ nói chuyện với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ ngưng ném bom vô điều kiện.  (Clark Dougan, Stephen Weiss và nhiều tác giả, The Vietnam Experience, Nineteen Sixty-Eight, Boston Publishing Company: Boston, 1983, tr. 10.)  Hà Nội loan báo sẽ thả ba tù binh Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo để đáp ứng những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam (Chính Đạo, Mậu Thân..., sđd. tr. 17).

Cuối cùng, ngày 21-1-1968, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp Trung ương đảng LĐ khóa III họp và đưa ra nghị quyết “Anh dũng tiến lên, thực hiện tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước” vào đêm Giao thừa Tết Mậu Thân tại NVN (đêm 29 rạng 30-1-1968). (Báo Nhân Dân, Hà Nội , ngày 31-1-1988, số kỷ niệm 20 năm cuộc tổng công kích.)  Tấn công vào dịp hưu chiến Tết âm lịch nhằm gây bất ngờ cho NVN. 

Tuy nhiên, có một việc còn bất ngờ hơn nữa:  Đó là việc BVN đổi âm lịch là lịch pháp dựa trên sự tuần hoàn của mặt trăng mà người Việt Nam quen dùng.  Nguyên vào ngày 8-8-1967, nhà nước VNDCCH  ra quyết định số 121/CP cho Nha Khí tượng thay đổi âm lịch, theo đó tháng chạp năm đinh mùi ở BVN không có ngày 30 âm lịch (gọi là tháng thiếu), trong khi ở NVN vẫn có ngày 30 âm lịch, nghĩa là mồng 1 Tết BVN đến trước mồng 1 Tết NVN một ngày.

Việc đổi âm lịch nầy có hai điểm đáng ghi nhận: 1) Nha Khí tượng Hà Nội xác nhận việc đổi âm lịch không theo tính toán của những nhà lịch pháp, mà theo quyết định của nhà cầm quyền Hà Nội.  (Lịch thế kỷ XX , Nxb. Phổ Thông, Hà Nội, 1968,  "Lời giới thiệu của Nha Khí tượng".)  Như thế có nghĩa là sự thay đổi do quyết định hành chánh và chính trị chứ không phải là do nghiên cứu chuyên môn khoa học.  Nếu đúng như lời trên đây của Nha Khí tượng Hà Nội, thì nhà cầm quyền CS phải có một dụng ý nào đó mới ban hành quyết định đổi lịch.  Dụng ý có lẽ nhắm vào mục đích chiến dịch Tết mậu thân. 2) Việc đổi âm lịch không được thông báo trước mà chỉ cho dân chúng BVN biết khi đem ra áp dụng vào đầu năm dương lịch, tháng 01-1968, nghĩa là chỉ còn hơn một tháng là đến Tết âm lịch năm mậu thân.  Điều nầy được xác nhận trong "Lời nói đầu" hoặc "Lời giới thiệu"  của các lần xuất bản về sau sách Lịch thế kỳ XX, ví dụ lần xuất bản thứ hai (1977), thứ ba (1982), và thứ tư (1991)...

Tóm lại:  ngày 29-1-1968 là mồng 1 Tết mậu thân ở BVN và là ngày 30 tháng chạp đinh mùi ở NVN.  Ngày 30-1-1968 là mồng 2 Tết ở BVN là ngày mồng 1 Tết ở NVM.  Nghĩa là dân chúng BVN và NVN mừng Tết trong hai ngày khác nhau: dân chúng BVN mừng Tết một ngày trước dân chúng NVN.  Nói cách khác, dân chúng BVN mừng Tết xong rồi, CS mới tấn công ngày dân chúng NVN mừng Tết.

TÌNH HÌNH NAM VIỆT NAM:  Tại NVN, ngày 31-10-1967, liên danh đắc cử tổng thống và phó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ nhận chức, nhiệm kỳ bốn (4) năm.  Tân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký sắc lệnh số 005/TT/SL ngày 9-11-1967 bổ nhiệm luật sư Nguyễn Văn Lộc lập chính phủ mới.  Tân nội các gồm đa số là chuyên viên, không đảng phái.

Trên chiến trường, gần cuối năm 1967, CS mở nhiều cuộc tấn công mạnh mẽ ở nhiều nơi từ Lộc Ninh (tỉnh Bình Long), đến Dakto (tỉnh Kontum), Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị).  Gần Tết Mậu Thân (1968), CSVN tung quân tấn công các cứ điểm quân sự ở cao nguyên Trung phần, đưa ba sư đoàn 304, 320, 325, và hai trung đoàn Pháo binh cùng một đơn vị thiết giáp T-54, bao vây và pháo kích dữ dội Khe Sanh (Quảng Trị), gần vùng giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc, từ ngày 19-1-1968. (Nguyễn Đức Phương, Chiến tranh Việt Nam toàn tập, Toronto: Nxb. Làng Văn, 2001, tt. 379-381.)  Lúc đó có ý kiến cho rằng đây có thể sẽ là một trận Điên Biên Phủ thứ hai. (John S. Bowman (tổng biên tập), The Vietnam War, Day by Day, New York: Maillard Press, 1989, tr. 119.)

Trong khi đó, CS âm thầm chuẩn bị các cuộc tấn công vào thành phố.  Ngày 2-1-1968, tại cao nguyên Trung phần, quân đội Hoa Kỳ tịch thu được một tài liệu có đầy đủ kế hoạch CS tấn công Pleiku và Kontum.  Ngày 15-1, tại Khe Sanh, một sĩ quan CS hồi chánh cho biết sẽ có chiến dịch lớn tại vùng giới tuyến.  Với nhiều tin tức tình báo khác, Bộ tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam ra lệnh báo động và thông báo cho quân đội VNCH biết, và yêu cầu VNCH hủy bỏ lệnh hưu chiến nhân dịp Tết Mậu Thân.

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân đội VNCH, chỉ đồng ý bãi bỏ hưu chiến tại Vùng I Chiến thuật, và rút bớt 24 giờ hưu chiến trên toàn quốc. (Chính Đạo, Mậu Thân…, sđd. tt. 31-32, 344.)  

Một dấu hiệu nữa về việc CS sẽ tổng tấn công trong dịp Tết là ngày 29-1-1968 (30 Tết NVN), tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (thuộc QĐ II và Vùng II CT - VNCH), chính quyền sở tại VNCH bắt được trước sau 10 cán bộ CS với những tài liệu quan trọng, trong đó có cả máy ghi âm sẵn lời phát thanh kêu gọi dân chúng tổng khởi nghĩa.  Tỉnh trưởng Bình Định báo cáo vụ việc lên thượng cấp, nhưng bộ Tư lệnh Vùng II CT không quan tâm. (Chính Đạo, Mậu Thân ..., sđd. tr. 31.)

Lúc đó, dư luận chung trong cũng như ngoài nước tin tưởng vào sự hiện diện của khoảng 500,000 quân Mỹ tại Việt Nam sẽ bảo đảm an toàn cho VNCH.  Hơn nữa, do CS vừa tuyên truyền vừa chuyển quân đe dọa Khe Sanh nặng nề, nên mọi người chú tâm đến trận chiến ở vùng giới tuyến, mà ít chú ý đến những diễn tiến chung quanh các thành phố, rộn rịp khác thường trong những ngày trước Tết Mậu Thân.

Dù tổng thống Thiệu đã ra lệnh giảm hưu chiến còn 24 giờ trên toàn quốc, và bãi bỏ hưu chiến ở Vùng I CT, nhưng nói chung, mọi nơi đều nô nức đón Tết, nên việc canh phòng có phần lơ là và quả thật cuộc tổng tấn công của CSVN là một trận đánh hoàn toàn bất ngờ với dân chúng miền Nam. 

Có tài liệu cho rằng cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân là một trong ba biến cố bất ngờ nhứt trong cuộc chiến Việt Nam từ 1960 đến 1975. (James J. Wirtz, sđd. tr. 28.  Hai biến cố kia là: (1) Sự can thiệp và tham chiến trực tiếp của Hoa Kỳ năm 1964, mà Lê Duẩn đã phải thốt lên vào năm 1965: "Tình hình biến chuyển mau lẹ hơn là chúng tôi đã dự đoán." (2) Vụ ném bom ở Hà Nội và Hải Phòng của Không lực Hoa Kỳ vào ngày 23-12-1972.)

Một biến cố quốc tế khá quan trọng đối với Hoa Kỳ trước biến cố Tết Mậu Thân, là vào ngày 23-01-1968, tàu tuần thám Pueblo với thủy thủ đoàn 83 người của Hải quân Hoa Kỳ, đang di chuyển trong hải phận quốc tế dọc theo duyên hải Bắc Triều Tiên (BTT), bị chiến hạm  BTT bắt giam. 

Dư luận Hoa Kỳ đang chú tâm theo dõi vụ Pueblo bị bắt rất căng thẳng, thì một tuần sau, nổ ra cuộc tổng tấn công của CSVN vào các thành phố khắp lãnh thổ VNCH.  (Về sau, thủy thủ đoàn tàu Pueblo được BTT thả ngày 23-12-1968.)  (Còn tiếp bài 2, “Lệnh tấn công”)

TRẦN GIA PHỤNG

(Toronto, 6-3-2016)

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ NAM CALIFORNIA MỪNG NĂM MỚI ĐỒNG THỜI GÂY QUỸ TỔ CHỨC NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6, 2016

LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ NAM CALIFORNIA MỪNG NĂM MỚI ĐỒNG THỜI GÂY QUỸ TỔ CHỨC NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6, 2016

Inline image 1

Chào cờ Việt Mỹ và phút mc niệm.


Hoàng Thuỵ Văn

Little Saigon - 6/3/2016 - Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California mở tiếp tân tối nay tại Little Saigon, Nam California để mừng năm mới Bính Thân và đồng thời cũng là dịp gây quỹ để có tài chánh tổ chức Ngày Quân Lực 19/6 sp tới.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California hiện nay do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng xử lý thường vụ chức vụ Chủ tịch Liên Hội. Cách đây hơn một tuần những hình ảnh tiếp theo đây đã bơm sức mạnh cho hai Ban Chấp Hành của hai tổ chức cựu quân nhân QLVNCH, lực lượng đông đảo tại miền Nam California khi KQ. Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ bắt tay MĐ. Nguyễn Văn Hùng, người đã lãnh trách nhiệm đứng đầu của Liên Hội ở Nam California thay thế vị Chủ tịch đương nhiệm nghỉ bệnh. Họ giữ chặt tay nhau thật lâu và vui tươi trong một thứ tình cảm chân thật, sâu đậm của những người lính, con dân của Miền Nam Tự Do: Một thế đứng, một hướng nhìn, một niềm tin tưởng ở ngày maiĐó là "Tinh Thần Người Lính Việt Nam Cộng Hoà". 

Các Chiến Sĩ QLVNCH của Liên Hội ở Nam California mà cũng gần như của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ Tập Thể CSVNCHHN vẫn sát cánh với nhau trong mọi công tác được phân công. Hai BCH phối hợp nhịp nhàng trong các công tác yểm trợ đấu tranh vì Nhân Quyền cho người dân trong nước và không quên chức năng của họ là gìn giữ cho được "Truyền thống hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà", một thứ di sản mà khiến cho địch phải cúi đầu khâm phục tuy vẫn gượng ép nhồi nhét vào đầu người dân bị trị một mớ "bịa tích" "Nguỵ quân, Nguỵ quyền", và đồng thời cảnh tỉnh được người bạn phải ngậm ngùi vì sự sai lầm của một số chính khách trong chủ trương "nuôi ong tay áo", hệ quả đã thấy và chưa thể chấm dứt! 

"Cộng sản là loại cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời." Dalai Lama 

Khi ý thức được công lao của tiền nhân và tiền đồ của giang sơn gấm vóc ấy, những chiến sĩ này cố nhặt lại những mảnh vỡ trong đống đổ nát "Đại hồng thuỷ 30 tháng Tư Đen" do chủ nghĩa Cộng sản gây ra những nỗi đau nghiệt ngã nhất lịch sử cho người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân ở Miền Nam do chiến dịch 4v của Bắc Bộ Phủ. Họ sẽ an tâm hơn khi được các hậu duệ chung bước và lãnh trách nhiệm tiếp nối những bước kế tiếp do thế hệ đi trước truyền thừa: Sự nghiệp của toàn dân nói chung và của người lính nói riêng là yểm trợ cho người dân trong nước dẹp bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam/ Delenda est vietcong. Nguyện vọng ấy của con dân đất Việt trong và ngoài nước không ngoài chủ trương, đường lối, và chính sách của nước sở tại, nơi quê hương thứ hai của người Việt tị nạn không chấp nhận chế độ cai trị tham ác tại Việt Nam hiện nay. Trong khi đó Thế giới Tự do vẫn muốn mọi người thấy được tinh thần coi trọng Tự Do mà biểu tượng của sự soi rọi từ ngọn đuốc tại Tượng Nữ Thần Tự Do được xây dựng cao ngất ngưỡng ở trên Đảo Tự Do thuộc Hải cảng New York, Thành phố New York, nơi cửa ngõ mở rộng cho mọi người yêu chuộng tự do, công bằng và biết yêu thương nhau được đi lại

"Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó." Boris Yeltsin


Inline image 4Inline image 2Inline image 3

Ảnh chụp có nhan đề "Củng Cố Tình Đồng Đội" (như trong "team building"), ngày February 27, 2016 lúc 10:09 PM tại buổi tiệc Xuân của Hội Ái Hữu Bạc Liêu. Trong họ từng giây phút có thêm nhiều bàn tay chập lên nhau để ủng hộ và kết chặt sự đồng hành của hai Ban chấp hành đang điều hành công tác của những người lính ở Nam California. Trong giây phút hân hoan này người ta thấy rõ gương mặt quen thuộc của hai người "ăn cơm nhà đi vác ngà voi" đang đứng đầu hai tổ chức cựu quân nhân VNCH tại Nam Cali.: KQ. Richard Bùi Đẹp và MĐ. Nguyễn Văn Hùng nắm chặt tay nhau trước tiên và buông tay ra sau cùng.

Một BTC gồm KQ. Lê Văn Sáu, Trưởng Ban; KQ. Nguyễn Văn Chuyên, MC tổng quát; TQLC. Nguyễn Phục Hưng, MC nghi lễ chào cờ; KQ. Lê Kim Cương và Thân hữu KQ. Mỹ Tiên là các MC của chương trình Văn nghệ của lính hát cho lính nghe cho thêm phần cảm xúc thắm thiá một thời không thể quên đêm nay.

Trước khi bước vào chương trình chính thức, MC. Nguyễn Văn Chuyên mời các hội đoàn lần lượt lên sân khấu để chụp hình lưu niệm, hội đoàn có lực lượng đông đảo nhất phải nói là Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/ Tập Thể Chiến Sĩ VNCHHN với hai giới chức đứng đầu là NT. Trần Quan An, Chủ tịch HĐGS; và NT. Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch HĐĐH. Và một số Niên trưởng khác, tuổi cao nhưng cũng cố gắng đến tham dự trong hội đoàn của sắc áo, đơn vị mình. Trong số đó một vị nữ lưu cao tuổi đang chăm chút cho anh em thương phế binh tại quê nhà mà hiếm người không biết đến: cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.

Theo chương trình, cựu Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu (hay thân kính gọi là Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, từng là Tham Mưu Trưởng của Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô VNCH) được mời phát biểu mở đầu cho buổi tiếp tân. Sau cùng Ông xin thay mặt cho cá nhân mình và những cựu quân nhân VNCH và hậu duệ có mặt hôm nay tại đây kính gửi lời tha thiết chúc mừng năm mới an lạc đến tất cả đồng hương và đồng bào trong nước.

Kế đến là tiết mục lạc quyên: người tặng là các hội đoàn tham dự buổi tiếp tân và gây quỹ hôm nay. Mở đầu là NT. Nguyễn Văn Ức, Chủ tịch HĐĐH Tập Thể CSVNCHHN có lời phát biểu và phong bì trao tay, và rồi lần lượt các hội đoàn, đơn vị tiếp tục làm phận sự của một hội đoàn sinh hoạt chung trong tổ chức Liên Hội.

Chương trình văn nghệ do MC. Lê Kim Cương và MC. Mỹ Tiên điều hành 28 tiết mục, trong đó có rất nhiều hợp ca, tốp ca, và đơn ca. KQ. Lê Kim Cương qua bài "Ghen" và Quỳnh Trâm "Anh Còn Nợ Em" làm khách thưởng lãm chú ý qua âm vực rất mạnh, lyrics cũng như melodies trong một hoà âm tuyệt vời, v.v..


Inline image 2

Cảnh Sát Quốc Gia

Inline image 3

Không Quân 


Inline image 5

Võ Bị Quốc Gia


Inline image 6

Thủy Quân Lục Chiến

Inline image 7

Nhảy Dù


Inline image 8

Tập Thể CSVNCHHN (Trung Tâm Điều Hợp TNHK)


Inline image 9

Hải Quân


Inline image 10

Thiếu Sinh Quân


Inline image 11

Hội HO. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH


Inline image 12


TQLC Hành Khúc với "Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu"


Inline image 13

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH HN (TTĐH TNHK) với nhạc phẩm "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ"

Kính chúc quý vị, quý bạn tìm thấy niềm vui bên cạnh mình, thêm một ngày yêu thương là làm bớt đi một ngày buồn nhưng nỗi đau to lớn của dân tộc không quên.

LINK: Khu vực chứa ảnh đẹp dưới đây:

Photo link 1/2: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California Mừng Năm Mới và Gây Quỹ -Tập 1/2
Photo link 2/2: Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California Mừng Năm Mới và Gây Quỹ - Tập 2/2
Hoàng Thụy Văn <van.hoangthuy@yahoo.com>
Ảnh: H. Vuong <hvuong311@gmail.com>


Saturday, March 5, 2016

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU TỔ CHỨC MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON MIỀN NAM CALIFORNIA

HỘI ÁI HỮU BẠC LIÊU TỔ CHỨC MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI LITTLE SAIGON MIỀN NAM CALIFORNIA


Inline image 1


Lực lượng chào cờ Việt Mỹ, hát Quốc ca Việt Nam và Phút mặc niệm của Hội Ái Hữu Bạc Liêu.

Hoàng Thuỵ Văn

Little Saigon - 27/2/2016 - Hội Ái Hữu Bạc Liêu Nam California tổ chức mừng Xuân Bính Thân 2016 tối nay tại một nhà hàng có sức chức 600 khách tại Little Saigon, miền Nam California. 

Người ta có thể hơi ngạc nhiên khi mới tham dự một đôi lần vào sinh hoạt của người dân Bạc Liêu khi "tha hương ngộ cố tri". Đồng hương tham dự rất đông nhưng không ồn ào khi vị Hội Trưởng đọc diễn văn, họ nói chuyện với nhau khi cần và vừa đủ nghe. Sự có mặt của trẻ em là điều cần thiết cho sự truyền thừa nét văn hoá đầu nguồn của tuổi thơ cùng với vai trò của thế hệ đi trước trong sự khuyến học vốn quý của truyền thống hiếu học của dân tộc. Người dân có gương mặt hiền hoà x Bạc Liêu "muối mặn tình nồng" ở đồng bằng sông Cửu Long của Miền Nam Việt Nam, có phong cách dân gian của người dân bình dị nhưng cuộc sống có phần sung túc. Trong giới kinh doanh của Sàigòn - Chợ Lớn và vùng Đồng Nai Cửu Long đều biết rằng thành phần thương gia Việt gốc Triều Châu tại các địa phương có sức đầu tư vào các doanh nghiệp Tiểu và Đại thương mạnh hơn cả các thành phần thương gia khác, điển hình là nền thương nghiệp tại Bạc Liêu. 

Vị đương kiêm Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu cũng là nội tướng ông Trần Quan An, Chủ Tịch đương nhiệm Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Những ai đã sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tị nạn đều biết rằng tìm một đồng hương có khả năng và tư cách quán xuyến công việc cho hội nhà không d dàng! Vậy mà cả hai vị đều đã tham gia công việc nặng nhọc của hội mình và của cộng đồng.

Về quan khách, đồng hương Bạc Liêu rất vinh dự khi có sự tham dự của các vị dân cử nhà Thị Trưởng Tạ Đức Trí của Westminster, Thị Trưởng và Nghị Viên Fountain Valley Michael Võ Đức Minh, Nghị Viên Garden Grove cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California Bùi Thế Phát. Các vị khách mời đều có phu nhân/nhơn đi cùng. 

Về hội đoàn QLVNCH, một số rất đông cựu quân nhân thuộc đủ quân binh chủng mà Tập Thể CSVNCH là lực lượng đông đảo nhất với vị Chủ Tịch HĐĐD, GS. Nguyễn Xuân Vinh; Chủ Tịch HDGS, NT. Trần Quan An; Chủ Tịch HĐĐH, NT. Nguyễn Văn Ức; NT. Phạm Đình Khuông, TTK ĐHĐH. Hầu hết các vị đều được phu nhân đi cùng. Cấp dưới của các vị là các CH của Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ mà đứng đầu BCH/ban tham mưu là KQ. Richard Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng; LH. Nguyễn Thành Điểu, Trung Tâm Phó Nội Vụ; VB. Tsu A. Cầu, Trung Tâm Phó Ngoại Vụ; Trưởng Ban Giám Sát Trung Tâm, BĐQ. Cai Văn Trung; CH. Nguyễn Hữu Thắng, TTK TT, v.v.. Hầu hết các chiến hữu đều có bên cạnh "người yêu của lính" đi cùng. Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ từng gắn bó với "Bạc Liêu Muối Mặn Tình Nồng" đang từng bước đồng hành với các bạn hữu để phát triển.

Cũng cần nhắc lại tỉnh Bạc Liêu ở vào con số 20 trong số 21 tỉnh Nam Việt thuộc Pháp (Cochinchine) của địa lý - chính trị Việt Nam mà nhiều thế hệ trước 1975 đều biết từ giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 là Gia Định, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Trà Vinh, Sa Đéc, Bến Tre, Long Xuyên, Tân An, Sóc Trăng, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hoà, Mỹ Tho, Bà Rịa, Chợ Lớn, Vĩnh Long, Gò Công, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cap Saint Jaques. Đây là vùng đất áp sáp Biển Đông ở phương Nam, và là tỉnh kề cận với tỉnh Cà Mau về phiá Nam của miền Đồng Nai Cửu Long hay Nam Kỳ Lục Tỉnh dưới thời Pháp thuộc.

Đến 1956 nền Đệ Nhất Cộng Hoà đổi thành Ba Xuyên, 1964 Đệ Nhị Cộng Hoà trả trở về danh hiệu cũ là Bạc LiêuĐến năm 1976 chế độ CSVN đổi Bạc Liêu thành Minh Hải và 20 năm sau Minh Hải trở về lại Bạc Liêu như cũ. Thị Xã Bạc Liêu dưới thời VNCH nay trở thành Thành Phố Bạc Liêu, cũng là tỉnh lỵ của tỉnh Bạc Liêu. Trên vùng lãnh thổ rộng trên 2500 cây số vuông trên từng khu canh tác, ruộng lúa cách biệt với ruộng muối, tất cả đều "cò bay thẳng cánh", dân số chưa tới một triệu người sinh sốnggồm các sắc dân Việt, Hoa, Chăm, Khmer. Người gốc Việt và Hoa chiếm đa số trong thành phần dân cư của tỉnh, đông nhất là Triều Châu hay còn gọi là người Tiều chiếm khoảng 60% dân số trong tỉnh, đa số rất giỏi nghề kinh doanh, thương mại, làm nghiệp chủ, một số khác làm thợ thuyền. 

Bờ biển này cũng một thời là nơi có những cô gái "chôn dầu vượt bin", trên đất liền đây đó có những trại "bò vàng" nhốt người vượt bin mà những cán bộ nhà tù của chế độ CSVN đã gây vô vàn tội ác đối với người dân vượt biên khi giam cầm người dân "bỏ phiếu bằng chân" tội phản quốc không qua xét xử. Xa bờ về hướng Đông không còn những hòn đảo trong truyện thần tiên "Le Roy des Pirates et les Belles à Longs Pieds... dans la Mer du Sud" (xin tạm dịch Chúa Cướp Biển và những Người Đẹp Chân Dài trên Biển Malacca, đây là cướp biển thứ thiệt) mà lại xuất hiện những ác quỉ hiện hình trên những thuyền chài chạy máy đẩy hàng trăm mã lực sống trên vũng máu và xương tàn của thuyền nhân và là bọn bất lương, vô giáo dục và sống ngoài luật pháp của một số quốc gia quanh vùng, được biết nhiều nhất là bọn cướp biển gốc Thái Lan đội lớp ngư phủ, hoặc cả hai! 

Ngoài người dân bình dị Bạc Liêu còn có một số nhân vật nổi tiếng trên toàn xã hội Miền Nam như là "Công tử Bạc Liêu" là một nhà triệu phú có sự tiêu pha vung vít trong vùng. Không những thế, sự tiêu pha mã thượng của con nhà giàu Bạc Liêu được báo giới và các nhà viết tiểu thuyết thời đó tạo ra tiếng vang lan rộng khắp mọi miền đất nước như là một cách quảng bá cho sự giàu sang của người dân ở vựa lúa vùng sông nước Cửu Long mà Bạc Liêu là một trung tâm được người ta nhắc đến với một thiện cảm. Sự kiện đó cũng đã làm cho dân Tây chính quốc nể nang một thời và cũng là nơi được chế độ CSVN chiếu cố hàng đầu trong thời "kháng chiến" và sau 1975, chỉ vì bản chất tham ác của chế độ khủng bố này. 

Về nghệ thuật sáng tạo có Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bài "Dạ Cổ Hoài Lang", có thể nói từ đó tác giả và tác phẩm đã đi vào lòng người dân miền Đồng Nai Cửu Long và trở thành nền tảng của cổ nhạc Nam Phần, một phần của cổ nhạc dân tộc Việt Nam

Nguồn gốc người Hoa từ hàng trăm năm theo lịch sử của cuộc di dân vĩ đại vào thế kỷ 18 khi người dân Đại Minh chính thống bất phục tòng sự cai trị của nhà Đại Thanh đuôi sam, con cháu và bộ tướng của Hoàng Đế Anh Minh, vua của các bộ lạc du mục bị khuất phục sống trên thảo nguyên t xứ Mãn Châu kém mở mang đi tìm nơi phồn thịnh để "tranh bá đồ vương" với những "ông con trời thất cơ" của chủ nghĩa Đại Hán. Đạo quân mất nước của Quan đầu tỉnh Dương Ngạn Địch, và Thuỷ Sư Đô Đốc Trần Thượng Xuyên... thời đó lập ra các Hội kín để đấu tranh chống kẻ thù cướp nước. Không phải các vị tướng tài của nhà Minh bỏ dân của họ để tìm sự an thân. Hãy nhìn cuộc diện VNCH là "con vịt què" đối chọi với CSVN mà sự tàn ác ngang ngửa với những đạo quân mật vụ đầu gọt biểu hiện sự hết lòng trung thành với chế độ Mãn Thanh. Những kẻ chiến thắng vô nhân tính Cộng sản hay Mãn Thanh đều giống nhau, họ cho đào sẵn những hố chôn người sống hay chết dành cho bất cứ ai, kể cả hàng triệu sinh mạng không chịu bị họ đạp dưới chân!! Cuối cùng đạo quân mất nước thành người tị nạn không chấp nhận chế độ Mãn Thanh và trở thành người "Ming" hương, sau đó không còn là Minh hương mà là Việt Nam, không nhất thiết phải giống như "melting pot" tại Hoa Kỳ như các sách khảo cưú về Văn Minh Mỹ viết. Một giai đoạn lịch sử của Đại Việt khi mở mang về phương Nam có sự góp phần rất lớn của những người Minh hương này, h đến sau cả trăm năm đoàn người tị nạn của chúa Nguyễn Hoàng đi khai phá vùng phương Nam của đất nước sau này, do đó họ nhớ ơn các chúa Nguyễn cũng như những đại thần "công minh liêm chính" dưới triều Nguyễn như Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt của "Gia Định Thành", như là tổ tiên khai nghiệp của họ cũng như của tất cả những người dân miền Đồng Nai Cửu Long là một thực tế của sự hoà hợp về văn hoá. Họ là những đứa con của dân tộc cũng như trong lịch sử Việt Nam đã có Tiến sĩ Phan Thanh Giản, Học giả Võ Trường Toản... Nếu hậu sinh được phép lạm bàn, phải chăng đó là Văn hoá Ốc Eo, di chỉ định vị tại núi Ba Thê, tỉnh An Giang như nhà khảo cổ Louis Malleret mô tả vào thập niên 20 thế kỷ trước (?)


Nhng người dân bình dị của miền đồng bằng sông Cửu Long dù Hoa hay Việt đã sống chan hoà với nhau qua bao thế hệ càng được kết hợp thân tình hơn nhờ vào tinh thần Tự Do của Miền Nam, trong đó có yếu tố hoà đồng tôn giáo và nền văn hoá, giáo dục Nhân Bản của hai nền Cộng Hoà. Trong xã hội Bạc Liêu gần đây đa số không còn mang nặng tính cách người "khách trú" của thời Pháp thuộc hay buổi giao thời của Đệ Nhất Cộng Hoà, họ sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn Việt Nam và hát những bài hát ca ngợi quê hương ở miền sông nước Cửu Long trìu mến, đặc biệt những bản tình ca của người lính VNCH. Trong suốt buổi dạ tiệc khách tham dự chưa được thưởng thức các ca sĩ "cây nhà lá vườn" trình bày bài "Mùa Thu Lá Bay" như ca sĩ Kim Anh (của tỉnh An Giang ngày trước) đã hát, hay bài "Có Ánh Trăng Soi Hộ Lòng Em" qua giọng ca Đặng Lệ Quân của những bờ biển Đông Nam Á, nhưng cũng đã có tình khúc "Woà Ái Nì/ I Love You". Trong đó có điệp khúc "Em Yêu Anh Chân Thành...! Em Yêu Anh Chân Tình...!" 

Inline image 1

Chuẩn bị chào cờ.

Trong khi chờ đợi những ý kiến bổ túc người ta cũng có thể nói rằng người dân Bạc Liệu nói chung và đồng hương xa x ngày nay đã yêu thích mảnh đất mà bao đời nay đã coi là quê hương của họ trong sự gắn bó vô cùng với nhau. Họ là những nhà lập pháp, nhà giáo dục của thời VNCH, họ là những thương gia, nhà kỹ thuật hay họ là những chiến sĩ đã từng ôm súng trong chiến đấu để gìn giữ quê hương, bảo vệ an ninh cho đồng bào Miền Nam tự do, họ là những em gái hậu phương hay ray rứt cho cùng là người yêu của lính dõi trông trên những bước đường anh đi, thể hiện qua những bài ca tình tự của lính. Cái phong cách vui chơi của người dân Bạc Liêu ngày nay không khác với ngày nào ở quê nhà của 40 năm về trước, đồng hương Bạc Liêu ngày nay thận trọng hơn, vẫn trầm lặng trong sinh hoạt không vung tiền qua cửa sổ như các công tử mã thượng trong quá khứ tại quê nhà, nhưng cũng đã thể hiện sự cống hiến nhiều lắm không nói ra, nhưng nhìn vào để hiểu các lô xổ số nhiều mòn làm quà Tết cho đồng hương, trong đó lô độc đắc 1 lượng vàng thay phong bao lì xì có trị giá 1475 USD hôm nay. Thật hạnh phúc với "Bạc Liêu Muối Mn Tình Nồng!"

Inline image 2

Chào cờ Việt Mỹ và Phút mặc niệm.

Không làm người ta ngạc nhiên khi tuổi tr Bạc Liêu hôm nay đã quen với nghi lễ Chào cờ Việt Mỹ và Phút Mc Niệm những chiến sĩ đả bỏ mình cho sự an nguy của Tổ Quốc thân yêu của Miền Nam Việt Namđã cảm nhận được sự hy sinh của những người dân yêu chuộng Tự Do đã bỏ mình trên đường vượt thoát, trong đó có thể có thân nhân ruột thịt của mình. Đồng thời một ban tuyển lựa các học sinh xuất sắc, học giỏi trong các trường học Mỹ và cần mẫn trong các lớp Việt Ngữ hằng năm của gia đình, cộng đồng, các trung tâm sinh hoạt của các tôn giáo vào cuối tuần ở miền Nam Cali, phát thưởng vào mỗi lần Picnic Hè hằng năm đã tạo một điểm son cho Hội của mình khi họ là những Phụ Huynh, những Thầy Cô biết dùng thì giờ và công sức của mình trong công tác khuyến khích, dạy dỗ con em về mặt văn hoá, giáo dục. Đây là một công tác "khuyến học" vô cùng ý nghĩa, sự học là chià khoá mở các cửa ngoài việc giúp cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại mãi thăng tiến, còn giúp cho các em giữ gìn tiếng mẹ đẻ và nền văn hoá nhân bản Việt Nam không mai một.

Inline image 3

Bà Trần Xuân Mai, Hội Trưởng.


Một chương trình văn nghệ khá phong phú với từng nhóm văn nghệ vườn nhà Bạc Liêu đã chọn màu trắng và những đường nét của hoa lá mùa xuân làm nền cho những tà áo dài cổ truyền đồng phục, có khi là trang phục "sườn xám", với dòng nhạc quê hương và tình yêu nỗi nhớ với những giọng hát xuất sắc. Đặc biệt khi Cụ Bà Nguyễn Thị Thiều, 94 tuổi, phu nhơn Cố Bác sĩ Nguyễn Tú Vinh, cựu Trưởng Ty Y Tế Tỉnh Bạc Liêu VNCH, đang giúp vui cho đồng hương với bài hát "Làng Tôi" khúc tình ca nhớ quê hương... hồi tưởng những giá trị của xã hội nhân bản Việt Nam tại quê nhà Bạc Liêu.


Inline image 4

BTC: Trưởng BTC, ông Lâm Hớn Thương đang giới thiệu thành phần BTC. Ông Mã Gia Trí, MC của chương trình.

Buổi dạ tiệc phục vụ những món ăn thật dư giả, đồng hương tham dự thật đông... Nhiều con tr học giỏi và ngoan của người tị nạn Bạc Liêu tham gia là niềm vui nứt lòng của mọi người Việt Nam ở hải ngoại.  Những lời nói khích lệ của các vị dân cử và là những thân hữu quý hoá của BTC và đồng hương Bạc Liêu đã là động lực thúc đẩy cho Hội luôn thăng tiến để chung lưng tiếp sức với tất cả đồng hương tị nạn đang đồng hành với tuổi trẻ Việt Nam gìn giữ văn hoá dân tộc và yểm trợ cho phong trào Tự Dân Chủ trong nước sớm thành công.

Inline image 5

Toàn ban văn nghệ Bạc Liêu hợp ca.

Một cuộc hội ngộ Tân Xuân với s lượng khách mời 550 đồng hương như thế với một Ban Tổ Chức gồm ông Lâm Hớn Thương làm Trưởng Ban và ông Mã Gia Trí là MC, khai mạc 6 giờ chiều và chấm dứt 10 giờ tối, đồng hương cũng như khách mời dùng thức ăn ngon miệng, xem hát thoải mái và có người còn được quà mang về. Tiệc tàn rồi anh sẽ tạt về đâu?

Bạc Liêu muối măn tình nồng

[Luyến lưu không khỏi bồi hồi, 
Nhìn nhau em nhé để rồi chia tay.
Thuyền ai tách bến chiều nay,
Anh về nhớ mãi ngày này với em...
nlts]

Inline image 6

Trẻ em với phong bao lì xì.

Inline image 7

Bà Hội Trưởng và trẻ em của thế hệ thứ 3.

Link 1/2: Bạc Liêu Muối Mặn Tình Nồng, Tập 1/2

https://plus.google.com/100800038531505182033/posts/ejBzkALaBXv

Link 2/2: Bạc Liêu Muối Mặn Tình Nồng, Tập 2/2

https://plus.google.com/100800038531505182033/posts/UBpJk9ZfSCq

Kính chúc quí vị, các bạn thêm một ngày yêu thương nhau nhiều hơn.

Hoàng Thuỵ Văn <van.hoangthuy@yahoo.com>
Ảnh: H. Vuong <hvuong311@gmail.com>